Studenti z Varšavy v hanáckém Jeruzalémě

V uplynulém týdnu mapovala v rámci svého projektu skupina studentů z varšavského lycea humanitních studií židovskou historii města Prostějova. V průběhu svého pobytu v „hanáckém“ Jeruzalémě tak absolvovali například komentovanou prohlídku okruhem Prostějov židovský.

Tradiční okruh startoval u prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí, severní částí někdejšího ghetta k bývalé nové synagoze, ulicí Demelovou kolem vzácné empírové synagogy (která je bohužel v současné době ve velmi špatném technickém stavu), ulicí Křížkovského kolem pamětní desky prostějovského rodáka Edmunda Husserla až k pozůstatku jižní části židovského ghetta – špalíčku.

Studenti měli celou řadu doplňujících otázek týkajících se například míst, kde bydlívali prostějovští rabíni. Zajímalo je také šabatiánské hnutí a 17. století v Prostějově. Jejich otázky se točily i kolem osudu starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici.

Další část programu pak věnovali prostějovskému rodákovi, básníkovi Jiřímu Wolkerovi.

v prostějovském muzeu se varšavským studentům věnoval historik Filip Gregor

-jg-