Stolpersteine v Prostějově?

Stolpersteine nebo také „kameny zmizelých“ naleznete v řadě měst nejen České republiky. Jde o projekt, který připomíná oběti holocaustu. Kostky o rozměrech cca 10 x 10 x 10 cm jsou zapracovány do dlažby chodníků obvykle před domem, v němž lidé bydleli před nástupem do transportu. Zatímco v například v sousední Olomouci je již projekt kladení Stolpersteine dávno v běhu, v Prostějově, kde žila ještě před II. světovou válkou početná židovská komunita, nenaleznete  zatím takový kámen  ani jeden.

 Zdá se však , že situace by se mohla začít měnit.

„Přihlásil se nám konkrétní zájemce z Prostějova, který by rád umístil na vlastní náklady jeden takový kámen před dům, v němž nyní žije. Celý projekt je teprve na začátku. Podstatné je ale také to, že by se právě takovými postupnými kroky mohlo podařit  zaměřit pozornost Prostějovanů na osudy našich zmizelých židovských sousedů,“ říká předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

(na fotografii jsou dvě děvčátka z rodiny Brennerových. Právě jim by první prostějovské Stolpersteine mohly být položeny)