Starý židovský hřbitov v Prostějově má svá parcelní čísla

katastrální mapa

Na jaře letošního roku se spolek Hanácký Jeruzalém obrátil na město Prostějov s návrhem aktualizovat geometrický plán starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici a zapsat tuto kulturní památku pod samostatnými parcelními čísly do katastru nemovitostí. Město Prostějov s návrhem souhlasilo.

„Geometrický plán starého židovského hřbitova zpracovaný na základě historických map byl sice k dispozici již od roku 2016, kdy započal proces prohlášení lokality kulturní památkou, nicméně ke geometrickému oddělení parcel tehdy nedošlo a hřbitov měl jedno parcelní číslo společné s pozemky kolem školy. Ty přitom hřbitovem nebyly a byla to tak zbytečná komplikace při péči o školní objekty. S městem jsme se tedy dohodli, že zajistíme aktualizaci geometrického plánu, aby bylo z hlediska budoucích pietních úprav prostoru zcela zřejmé, kde přesně se hřbitov nachází. Město Prostějov jako vlastník následně zabezpečilo zápis této kulturní památky do katastru nemovitostí pod nově přidělenými čísly,“ vysvětluje předseda spolku Michal Šmucr.

Přesné vymezení parcel starého nebo spíše II. židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici v Prostějově poslouží spolku Hanácký Jeruzalém například k vydání mapky hřbitova s informacemi o historii a osudu tohoto místa a o lidech zde pohřbených, nebo k přípravě edukativní tabule, která by našla své místo v blízkosti starého židovského hřbitova.

„Byla by škoda nevyužít místo s tak bohatou historií například v rámci pozvednutí turistického ruchu ve městě. Zájem o návštěvu židovských hřbitovů mají nejen potomci prostějovských občanů, kteří se na náš spolek obracejí, když přijíždějí do Prostějova, ale nedávno se na nás obrátil i spolek přátel Muzea umění z Vídně. Po cestě z Krakowa se zastavili v Prostějově, kde je zajímaly mimo jiné i židovské dějiny města a památky, které zde na tuto komunitu zůstaly,“ dodal Šmucr.

Mgr. Jana Gáborová, členka rady spolku