Spolek Hanácký Jeruzalém uspořádal předvánoční setkání o návrzích rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově

Spolek pro židovské kulturní dědictví Hanácký Jeruzalém uspořádal 18. prosince 2019 v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově neformální předvánoční setkání. Dvacítka zájemců z řad studentů, členů spolku Hanácký Jeruzalém a prostějovských občanů se zde sešla nad vizualizací návrhu rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově.

Projekt představil zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek z Prahy. Ten se již řadu let věnuje péči o židovské hřbitovy, o jejich rehabilitaci, poznávání i hledání náhrobků. V úvodu nastínil historii a současnost starého židovského hřbitova v Prostějově jako jedinečného a významného místa, které má svou kulturní hodnotu.

V hlavní části komentoval jednotlivé úpravy vizualizace projektu. „Architekt Richard Sidej zpracoval projekt pro velmi exponované místo (škola, bytová zástavba). Zvolil proto minimalistické řešení a zároveň se snažil dát prostoru hodnotu památky tak, aby bylo zajímavé i pro okolí a zdejší obyvatele,“ vysvětlil smysl projektu Tomáš Jelínek. Zajímavým prvkem jsou dveře otevřené do prostoru zabudované do živého plotu či altánek obsahující informace o historii památky. Středem hřbitova ve směru od ulice Lidická k ulici Tylově povede cesta. Symbolicky, v místech, kde neleží ostatky, bude umístěno asi 10 –15 náhrobků. Fragmenty ostatních nalezených náhrobků budou zakomponovány do zídky u Tylovy ulice.

„Náhrobky také mnohdy připomínají i příběhy zemřelých, doprovázejí je různé texty a symboly. Není divu, že některé byly prohlášeny za kulturní památku,“ dodal Jelínek.

Další pozornost věnoval přednášející úpravám v okolí školy. Cesta umožní bezpečně dovést děti ke škole. Je rovněž navržena cesta pro příjezd složek integrovaného záchranného systému. Zvýšené kovové rošty u vchodu školy, respektive u jednoho z vchodů do tělocvičny, nemají symbolický význam a mohou být nahrazeny velkými dlaždicemi. Parkování bude řešeno v okolí školy. Jednou z možností je i návrh parkovat po pravé straně Studentské ulice, která by mohla být jednosměrná a rychlost by byla omezena na 30 km/ hod.

„Nabízí se i určité kulturně vzdělávací propojení hřbitova s Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, a to například osobností zde pohřbeného lékaře a učence Gideona Brechera, který se věnoval nejen přírodním vědám, ale i reformě židovského školství. Zajímavá je i osobnost továrníka a zakladatele nadace podporující školství, vzdělání a sociální oblast – Veitha Ehrenstamma, který zde také nalezl místo svého posledního odpočinku,“ uvedl Tomáš Jelínek a doplnil historickou vsuvku o prostějovském rabínovi Hirschi Fasselovi, který společně s farářem z Určic zorganizoval roku 1843 sbírku prostějovských Židů pro požárem postižené Určice, což bylo na tehdejší dobu něco naprosto nevídané. Inicioval také memorandum na říšském sněmu roku 1848 vedoucí ke zrovnoprávnění Židů.

„Kulturní památka je ale také o tom, že se našli lidé, kteří chtěli napravit historickou křivdu a je to i poctou pro ty, kteří ji chtějí zachránit,“ zamyslel se nad naším památkovým kulturním dědictvím Jelínek. Ocenil přitom činnost spolku Hanácký Jeruzalém. Poukázal na to, že má i zahraniční členy a židovské památky také přitahují pozornost návštěvníků ze zahraniční. Dokladem toho je například jarní návštěva rakouské delegace z uměleckoprůmyslového muzea.

Uvedená akce byla doprovázena bohatou diskusí a kladným oceněním projektu. „Věříme, že se tak podařilo utlumit zlostnou hysterii vyvolanou před dvěma a třemi lety na základě nesmyslů. Pokud se projekt podaří realizovat, bude to kvalitní a dobrý příběh pro město Prostějov,“ konstatoval v závěru předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Spolek Hanácký Jeruzalém připravuje další setkání nad plány rehabilitace starého židovského hřbitova i pro širší prostějovskou veřejnost.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém