Spolek Hanácký Jeruzalém je tu s vámi už 6 let!

Přesně před šesti lety, v listopadu roku 2017, se poprvé veřejnosti představil spolek Hanácký Jeruzalém. Spolek, jehož hlavním cílem je připomínat významné kapitoly česko-židovského soužití, které mohou být inspirací i pro dnešek. Spolek je v současné době nepřehlédnutelným subjektem v oblasti kulturního a společenského života města. S předsedou, Michalem Šmucrem, bilancujeme nejdůležitější počiny spolku Hanácký Jeruzalém.

Pane předsedo, co Vy osobně považujete za nejdůležitější počin během šesti let působení spolku?

Určitě se povedlo úspěšně zahájit projekt připomínání obětí holocaustu prostřednictvím kamenů zmizelých. Dnes jsme na sedmi desítkách kamenů, které jsme položili, a další připravujeme k položení do chodníků před domy, ve kterých žily oběti německého nacismu. Za nejdůležitější ale považuji navázání úspěšné spolupráce s řadou spolupracujících organizací a navázání kontaktů s potomky přeživších.

Spolupracujete tedy s dalšími organizacemi?

Na prvním místě je třeba zmínit spolupráci se statutárním městem Prostějovem, která je zásadní pro naši práci. Řada akcí proběhla v rámci partnerství s Muzeem a galerií v Prostějově, organizací Sokola, škol, divadla POINT a knihovny. Letos se nám podařilo mít dokonce přednášku na brněnském festivalu ŠTETLFest a další naši členové pravidelně přednášejí v rámci Dnů pro Izrael. Děkuji také všem dárcům a podporovatelům našeho spolku.

Váš spolek vznikl v době, kdy se poměrně bouřlivě diskutovalo o rehabilitaci starého židovského hřbitova. Už tyto emoce podle Vás utichly?

Emoce v této věci vyvolaly fámy a polopravdy. Problém vyžaduje seriózní řešení, které zlepší celý prostor pro občany a vyhoví potřebě rehabilitace této kulturní památky. Město Prostějov připravuje studii řešení a nepochybuji, že jsme na správné cestě v celé věci. Na druhé straně i nejlepší řešení mohou narazit na iracionální nekulturnost a zlobu.

Co důležitého plánujete na příští rok?

V příštím roce si připomeneme 120. výročí otevření nové synagogy – Templu, kterou nalezneme v našem městě dodnes. Byla po válce přebudována a dnes je kostelem Církve čs. husitské (Husův sbor). Velmi si vážíme spolupráce s paní farářkou z tohoto kostela, která nám umožňuje pořádat v kostele výstavy. Ta zatím poslední, která je v interiéru k vidění dosud, nese název Virtuální rekonstrukce Templu a na jejím vzniku se výrazně podílelo také Muzeum a galerie, p. o. Bez pomoci odborných institucí by takové výstavy mohly vznikat jen těžko. No a co se právě příštího roku týče, rádi bychom opět po dohodě s paní farářkou aktualizovali tuto výstavu a uspořádali slavnostní akci nejen k výročí otevření tehdejší nové synagogy, ale zároveň k výročí otevření kostela Církve čs. Husitské, který, jak jsem již uvedl, v těchto prostorách dnes působí. Věříme, že to bude důstojná akce, jíž bude opět předcházet ukládání kamenů zmizelých.

-jg-

foto: ilustrační z ukládání kamenů zmizelých