Smlouvy na uložení Kamenů zmizelých v Prostějově podepsány

Stolpersteine-ilustr. obrázek

Město Prostějov uzavřelo se spolkem Hanácký Jeruzalém smlouvy o uložení prvních deseti Kamenů zmizelých v prostějovských ulicích. Kameny připomínající oběti holocaustu se objeví před domy, odkud lidé nedobrovolně odcházeli do transportů. Převážně se jednalo o židovské občany, kteří byli masově vražděni kvůli svému původu.

„Kameny zmizelých se nacházejí ve stovkách evropských i českých měst, například v sousední Olomouci jsou jich přes dvě stovky. V Prostějově bude v průběhu příštího roku umístěno prvních deset.  Jsem přesvědčen, že připomínat si naše někdejší spoluobčany, kteří se stali oběťmi nacistické nenávisti a vraždění, v dnešní době, kdy pamětníci těchto událostí pomalu odcházejí, je naší morální povinností,“ říká primátor města Prostějova František Jura.

Stolpersteine nebo také Kameny zmizelých budou uloženy v ulicích Křížkovského, Erbenova, Kostelní, Rejskova a Partyzánská.

„Se spolkem Hanácký Jeruzalém jsme uzavřeli smlouvy o souhlasu s umístěním, protože kameny budou pokládány do chodníků v majetku města. Souhlasné stanovisko vydalo i oddělení památkové péče,“ potvrdil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Připomínky v podobě kostky v chodníku o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s mosazným štítkem se dočkají Jindřich Mayer, Josefina, Stella, Ruth a Fanni Brennerovy, všichni povražděni v Malém Trostinci, dále Pessel Brennerová, která zemřela v Terezíně. Pavel Gelb, jehož život skončil v sedmi letech v Osvětimi, stejně jako život tříleté Esther Friedmannové. Kámen zmizelých bude uložen i za čtyřletou Evu Gottlobovou a sedmiletého Pavla Gottloba, zavražděné v Malém Trostinci.

„Jsem rád, že město Prostějov vyšlo iniciativě našeho spolku vstříc. Rádi bychom v projektu pokračovali i v dalších letech,“ doplnil předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Kameny zmizelých objedná Židovská obec Olomouc přímo u výrobce a autora projektu Güntera Demniga.

„Ten se také obvykle účastní uložení prvních kamenů v daném městě,“ uzavřel předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

zdroj:  www.prostejov.eu

foto: ilustrační, zdroj: facebook/Stolpersteine

O uzavření smluv informuje také Prostějovský Deník zde

O anabázi kolem umisťování Kamenů zmizelých v Prostějově souhrnně informuje také idnes zde