Setkání s dcerou Bruno Bobasche

Paní Daniella Gazit, dcera Bruno Bobasche, žije v Izraeli a k prostějovským kořenům části své rodiny má silný vztah. Nejenže shromažďuje všechny cenné informace o svém otci, prostějovském rodákovi a bojovníkovi proti nacistům Bruno Bobaschovi, ale dokonce se jí podařilo vypátrat v České republice potomky přeživších z matčiny strany. Z otcovy strany totiž většina příbuzných, včetně jeho babičky Kateřiny, která provozovala v dnešní Uprkově ulici č. 16 hospodu, nebo jeho strýčka Richarda Bobasche, který byl v letech 1924 – 1928 prostějovským zastupitelem, skončila v koncentračních a vyhlazovacích táborech…

Daniella je autorkou, resp. spoluautorkou knihy o židovských letcích, kteří se na všech frontách zapojili v průběhu II. světové války do protinacistického boje. Část knihy však pochopitelně věnuje i prostějovské větvi své rodiny a tatínkovi Brunovi. Kniha vyšla v hebrejštině a je doplněna cennými historickými fotografiemi i dokumenty (také snímky z Prostějova). Mimochodem, jistá Lilly Bobasch (kterou možná někteří znají pod jménem Edna Amit jako autorku básnické sbírky Kratičky), byla Daniellinou příbuznou, prostějovskou rodačkou a jednou z mála přeživších holocaustu. Také Lilly po válce odešla do Izraele.

S Daniellou jsme pochopitelně navštívili i prostějovské muzeum, historika Filipa Gregora a půjde-li vše podle našich společných představ, mohou se nejen Prostějované těšit na jednu z dalších zajímavých výstav. Tentokrát o zapojení Židů (samozřejmě i těch prostějovských) do protinacistického odboje a také o „vyškolení“ prvních izraelských letců a bojovníků za svobodu Izraele našimi, československými, specialisty krátce po skončení II. světové války.

A co vlastně víme o Bruno Bobaschovi? Zde alespoň základní informace:

Rodák z Prostějova (nar. 7. 11. 1913), pocházel z rodiny obchodníka kůží Mořice Bobasche a jeho ženy Terezy. Před druhou světovou válkou pracoval ve firmě Sborowitz. Byl pravděpodobně také členem fotbalového klubu Makabi Prostějov. V roce 1939 se mu podařilo vystěhovat do tehdejší Palestiny, kde vstoupil do britské armády. Do Prostějova se vrátil v roce 1945. Ve stejném roce mu byla rozkazem č. 19 udělena prezidentem Československé republiky jako příslušníkovi čs. samostatné obrněné brigády za statečnost v boji proti nepříteli Čs. medaile za chrabrost. O rok později se odstěhoval do Plzně a pak do Izraele, kde žil až do své smrti v roce 1978.

Jana Gáborová, spolek HanácJeruzalém

Text o Bruno Bobaschovi, zdroj: PhDr. Marie Dokoupilová, historička