Se studenty Střední školy designu a módy o „hanáckém Jeruzalémě“

Pro studenty Střední školy designu a módy jsme v polovině února uspořádali přednášku nejen o historii prostějovské židovské obce. Provedli jsme je pomyslně také současností po stopách, které zde kdysi početná židovská komunita zanechala.

První část přednášky vedla Jana Gáborová. Ta se zaměřila na turistický okruh Prostějovem židovským, který studentům představila formou prezentace. Pomyslná procházka vedla stejnou trasou, jako ta skutečná, tedy od severní části někdejšího židovského ghetta (ulice Školní) k bývalé synagoze (dnes Husovu sboru), ulicí Demelovou k jižní části židovského ghetta. Dále studentům představila někdejší nadační dům Gideona Brechera v ulici Sádky, starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici a nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí.

Přestože někteří studenti jsou místní (většina je mimoprostějovských), byla i pro ně řada informací o množství stop a bohaté historii prostějovské židovské komunity překvapením.

Druhá část přednášky, kterou vedl Jan Lázna, se detailněji věnovala lidem, jejich životu a domům v jižní části prostějovského židovského ghetta. Jan Lázna jako rodák z této části města má nejen stovky archivních fotografií, ale zejména zaznamenané vzpomínky na lidičky, kteří kdysi v „uličkách“ žili.

Děkujeme škole za možnost uspořádat pro studenty tuto přednášku. Věříme, že osvěta u mladé generace dává šanci do budoucna předcházet různým předsudkům, projevům nenávisti, antisemitismu, zkrátka všech těchto nebezpečných projevů, které jsou bohužel celosvětově na vzestupu.

-jg-

Na jedné z vnitřních stěn školy byla v závěru 20. století objevena historická mapa města pravděpodobně z 80. let 19. století. Na ní je například dnešní Uprkova ulice (součást židovského ghetta) ještě pojmenována Brecherova (po významném židovském lékaři Gideonu Brecherovi, který se spolu s dalšími lékaři zasloužil o úspěšné poražení cholerové epidemie v roce 1866)

Doplnění k nálezu mapy – od členky spolku Hanácký Jeruzalém Hany Bartkové:

Autorem toho plánu byl učitel  Gustav Trupka a maloval ho v r. 1882 olejovými malbami na žádost ředitele školy. Uvádí se, že je to vlastně první plán města Prostějově s německými popisy budov a ulic. Gustav Trupka (1843-1907) zde učil na německé obecné a chlapecké škol, potom byl řídícím učitelem na národní chlapecké škole v Palackého ulici, plán byl objeven při malování chodeb o prázdninách v roce 1993 a tehdejší vedení školy ho nechalo obnovit  a restaurovat. G. Trupka také zhotovoval různé pomůcky, počítadla, mapy, čítanky apod.

Na prostějovském hřbitově má zajímavý náhrobek ( z bílého mramoru)  – sedícího žáčka s pohozenou aktovkou, jak si čte ve slabikáři…, část náhrobku zhotovil kamenosochař Josef Bernauer, ten však zemřel,  dokončil jej sochař Karel Hořínek. Je zde i faksimile Trupkova podpisu. Náhrobek je vidět i ze židovského hřbitova, je zhruba pátý u zdi.. Zajímavá je i historie budovy Vápenice 7. Byl to původně bratrský špitál, potom vojenský špitál, německé školy, tkalcovská a krejčovská škola..

Plán je opravdu monumentální – rozměry – 6 x1,5 metrů.