Se studenty Gymnázia Jiřího Wolkera v bývalé synagoze

Studenti Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově se dnes (25. 1.2023) zúčastnili přednášky a komentované prohlídky výstavy Virtuální rekonstrukce v bývalé nové synagoze v Prostějově (dnes kostel Čs. církve husitské).

Přednášku vedl historik prostějovského muzea Filip Gregor a byla věnována nejen historii tohoto svatostánku, ale u příležitosti blížícího se Dne památky obětí holocaustu také osudu našich někdejších židovských sousedů a odkazu prostějovské židovské komunity pro současnost. Den památky obětí holocaustu a osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim, v němž byl nacisty násilně ukončen život mnoha našich někdejších prostějovských spoluobčanů, si každoročně připomínáme 27. ledna.

-jg-