Rozloučili jsme se s Rudolfem Dubem

Za účastí vrchního zemského rabína Karola Sidona jsme se v úterý 12. 7. 2022 rozloučili na novém židovském hřbitově v Prostějově za Brněnskou ulicí s jedním ze zakládajících členů našeho spolku Rudolfem Dubem.

Ruda zemřel ve věku nedožitých 61 let v sobotu 9. 7. 2022. Jeho aktivity se upínaly jak k připomínání židovské historie Prostějova, tak k akcím sportovním a kulturním.

V letošním roce uspořádal v Prostějově nultý ročník festivalu Chayim 2022 věnovanému připomínce 80. výročí transportů našich někdejších židovských spoluobčanů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Festival byl zároveň oslavou života těch, kteří válečné utrpení přežili, vrátili se domů, a nepromarnili šanci začít nový život.

Rudolf pracoval v posledních letech zároveň jako správce nového židovského hřbitova v Prostějově. Díky jeho úsilí je v dnešních dnech hřbitov upraven, bývá přístupný pro komentované prohlídky, v obřadní síni je instalována část panelové výstavy o prostějovských židovských hřbitovech.

Rudolf a jeho houževnatost nám v mnohém bude chybět. Pokoj jeho duši.