Rok 2021 se vydařil!

ilustrační foto z jedné z prohlídek nového židovského hřbitova

Ano, je to tak. Nebyl to co do činnosti spolku Hanácký Jeruzalém tak špatný rok, navzdory všem různým omezením a nutným přesunům některých akcí. Patří se na tomto místě poděkovat všem, kteří nám s aktivitami pomáhají, nebo na jejichž akcích se naopak může podílet také náš spolek, tedy pracovníkům Muzea a galerie v Prostějově, paní farářce a kazatelce z Husova sboru, pracovníkům Státního okresního archivu, prostějovské knihovny, zkrátka všem, kteří mají alespoň jeden z cílů podobný jako spolek Hanácký Jeruzalém: přibližovat lidem historii našeho města, naše kulturní dědictví, hovořit o tom, co se událo, protože bez minulosti není ani budoucnost.

Ale pojďme ke konkrétním aktivitám roku 2021, které možná zaznamenala i širší veřejnost.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu se stejně jako v roce 2020 uskutečnilo virtuálně. Akce, která má v Prostějově zatím kratší tradici než v jiných městech (uskutečnila se 4x, z toho 2x před budovou muzea a 2x virtuálně), bude pokračovat i letos a doufejme, že již opět veřejně.

Začátkem letních prázdnin jsme v prostějovských ulicích položili další Kameny zmizelých. Ty připomínají zejména zavražděné židovské spoluobčany, ale také třeba umučené členy sokolských organizací. Takových pamětních kamenů umístil spolek Hanácký Jeruzalém ve městě již 36 a v letošním roce, kdy si připomeneme 80. výročí transportů, jich plánuje uložit minimálně dvě desítky. Pokládání Kamenů zmizelých je dlouhodobý projekt, židovských obětí nacistické zvůle bylo jen z Prostějova a okolí přes tisíc…

foto z výstavy Slavní čeští Rakušané

V polovině prázdnin se konala ve Zlaté Bráně výstava Slavní čeští Rakušané. Na tvorbě dvou panelů věnovaných prostějovským rodákům Edmundu Husserlovi a staviteli synagog Maxi Fleischerovi se podílel i náš spolek.

Ve druhé polovině srpna loňského roku se nám podařil snad největší počin. Šlo o nález, resp. přesun vzácného náhrobku Jakoba Schreibera. Náhrobek o váze několika tun původem ze starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici byl nalezen v chatové oblasti nedaleko Plumlova a jeho přeprava byla pro nás pořádným oříškem. Naštěstí, díky profesionalitě firmy, která kámen převážela, vše dobře dopadlo a náhrobek nalezl své „meziútočiště“ na novém židovském hřbitově. Věříme však, že se vrátí tam, odkud byl před bezmála 80 lety odvezen… Tedy na starý židovský hřbitov.

S obrovským zájmem se v loňském roce během léta a podzimu setkaly komentované prohlídky nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí organizované SK Maccabi Olomouc ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém. Proběhlo jich hned několik, a to v rámci Dne židovských památek, Evropského dne židovské kultury a v rámci Dnů evropského dědictví. Nový správce hřbitova zorganizoval v průběhu roku celou řadu brigád, a tak tato cenná kulturní památka po létech opravdu „prokoukla“.

vernisáž výstavy Masarykovy návštěvy Hanáckého Jeruzaléma

Podzim byl taktéž úrodný na spoustu akcí. Od zahájení výstavy s názvem Masarykovy prezidentské návštěvy „hanáckého Jeruzaléma“, jejímž spolupořadatelem byl také náš spolek, přes komentovanou prohlídku sladovny Castello – od bratří Winterů do současnosti  – až po pietní setkání u repliky náhrobku rabína Horowitze na starém židovském hřbitově.

Akcí, věříme, že přínosných, se nakonec konalo i v průběhu druhého „covidového“ roku hodně, ale ještě více je toho před námi! Tak věřme, že se nám všem bude dařit a setkáme se třeba už 27. ledna 2022 v 17:00 v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny na podvečeru s knihou Maud Beerové Co oheň nespálil!

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

fotoohlédnutí za uplynulým rokem:

článek v Prostějovském Deníku