Putovali jsme po starých prostějovských hřbitovech

Na území města Prostějova existovalo několik míst, kde se v minulosti pohřbívalo (Římský dvůr u farního kostela Povýšení sv. Kříže, v kapli Nejsvětější Trojice, v kryptách pod kostely Povýšení sv. Kříže, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého. Dále to byl morový hřbitov u kaple sv. Anny a řádový hřbitov v areálu kláštera Milosrdných bratří) a hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla. Vedle těchto hřbitovů pro občany křesťanského vyznání existovaly v minulosti v Prostějově i hřbitovy pro občany židovského vyznání. A právě po dvou – svou rozlohou největších – bývalém křesťanském a starém židovském hřbitově jsme putovali v rámci nového turistického okruhu.

Bývalý křesťanský hřbitov se nachází u kostela sv. Petra a Pavla. Po zrušení byl rozdělen do tří částí – dnešní park Spitznerovy sady, farská zahrada a botanická zahrada. Jednání o rušení tohoto pohřebiště probíhala od roku 1919, resp. 1922 až do roku 1933 a jeho zrušení proběhlo v souladu s církevními požadavky.

O procesu zrušení starého křesťanského hřbitova v Prostějově více zde

Naproti tomu proces likvidace starého židovského hřbitova sousedícího s bývalým křesťanským hřbitovem byl zcela odlišný. Výsledná podobnost obou míst (parková úprava) je tak spíše náhodná.

Více o starém židovském hřbitově zde

-jg-