Prvních 11 Kamenů zmizelých v Prostějově bude uloženo 10. září 2019

Kameny zmizelých – ilustrační foto

Josefína Brennerová, Stella Brennerová, Ruth Brennerová, Fanni Brennerová, Pessel Brennerová, Pavel Gelb, Esther Friedmannová, Eva Gottlobová, Pavel Gottlob, Jindřich Mayer a Adolf Spitzer. Za prvních jedenáct z více než tisícovky prostějovských občanů povražděných kvůli svému židovskému původu v období šoa budou 10. září letošního roku uloženy v chodnících města Kameny zmizelých.

Vytipovat z takového množství zavražděných lidí prvních několik, které budou v Prostějově Stolpersteine připomínat, nebylo jednoduché. Většinou se v této první vlně ukládání tedy jedná o děti, v případě Brennerových pak o celou rodinu, respektive o ženy a dívky, které do transportu odcházely společně.

Jindřich Mayer byl příbuzným člena našeho spolku a pan Adolf Spitzer pak příbuzným členky Židovské obce Olomouc.

podpis darovací smlouvy s panem Richardem Benýškem na financování Kamenů zmizelých v Prostějově

Na financování nákupu kamenů se nám podařilo získat i sponzory, jedním z nejvýznamnějších je pan Richard Benýšek, s nímž jsme dnes podepsali darovací smlouvu a tímto mu za jeho pomoc velmi děkujeme!

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém