Prostějovský rodák, plukovník Václav Knotek má pamětní desku

U rodného domu v ulici Karlov byla umístěna z iniciativy spolku Hanácký Jeruzalém ve spolupráci se statutárním městem Prostějovem pamětní deska plukovníkovi Václavu Knotkovi.

Za město Prostějov se odhalení pamětní desky zúčastnil náměstek primátora Jiří Rozehnal, který ocenil činnost spolku a její přínos pro připomínku významných kapitol z historie města a také významných prostějovských osobností.

Kdo byl Václav Knotek?

Plukovník Václav Knotek  (27. května 1910 – 16. června 1948)byl vedoucí šifrantů československé exilové vojenské zpravodajské služby za druhé světové války a člen třetího odboje, který po zadržení Státní bezpečností v červnu 1948 spáchal sebevraždu.

Knotek pocházel z Prostějova, absolvoval učitelský ústav v Olomouci a poté základní vojenskou službu. Od dubna 1934 působil jako učitel na měšťanské škole v podkrkonošském Studenci, kde vyučoval francouzštinu a výtvarnou výchovu. Na začátku školního roku 1938/39 byl mobilizován.

Na základě varování před zatčením gestapem opustil Studenec a podařilo se mu přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii emigrovat do Francie, kde se přidal k československé armádě. Po porážce Francie se dostal do Anglie, kde pracoval ve zpravodajském odboru exilového ministerstva národní obrany, později jako vedoucí šifrového oddělení. Významně se podílel na přípravě operace výsadkářské skupiny Antimony. Na sklonku války měl být vysazen do protektorátu, ze dvou pokusů se ale kvůli nepříznivému počasí a střetu s nepřátelským letectvem ani jednou výsadek Chromium neuskutečnil.

„Během války byla Knotkova manželka Zdeňka se dvěma syny internována v táboře ve Svatobořicích. Jeho mladší bratr Jan zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.

Po skončení druhé světové války se Václav Knotek stal přednostou šifrového oddělení ministerstva vnitra, odkud ho v říjnu 1946 odvolal ministr Nosek kvůli členství v národně socialistické straně a protikomunistickým postojům. Na ministerstvo vnitra se pak vrátil počátkem roku 1947 (do repatriačního oddělení) a pracoval tam až do komunistického puče. 26. února 1948 uprchl těsně před zatčením a dostal se do Londýna, později k němu emigrovala i manželka se čtyřmi dětmi.

V červnu byl vyslán Vladimírem Krajinou zpátky do Prahy jako agent podporovaný britskou tajnou službou, aby připravil odbojové hnutí a sehnal lidi pro příjem depeší vysílaných z Londýna. Do Prahy přicestoval 15. června 1948 s pozměněným vzhledem jako obchodník s textilem John Robert Coles. Osudným se mu stal 16. červen 1948, kdy byl Václav Knotek zatčen StB a ve vazbě spáchal sebevraždu, když rozkousl v ústech ukrytou kapsli s kyanidem,“ uvedl předseda spolku Michal Šmucr.

-jg-