Prostějovská výprava na HaMakom 2020

Spolek Hanácký Jeruzalém, zastoupený Zuzanou Bartošovou a Josefem Decastello, a spolek SK Maccabi Olomouc, zastoupený manželi Dubovými, se zúčastnili dne 21. 7. 2020 na základě pozvání starosty Holešova Rudolfa Seiferta zahájení jubilejního 20. ročníku festivalu HaMakom.

Na všech místech jsme se setkali se srdečným a vlídným přijetím ve velmi příjemné atmosféře.

První naše zastávka byla Kroměříž, působiště dr. Theodora Kohna, biskupa Olomouckého.

Další zastávkou byla Tvrz Kurovice, kde se kde se odehrávala:

 • Tisková konference k otevření festivalu na tvrzi v Kurovicích, též spjaté s židovskou komunitou v Holešově. Zde nás uvítal vlastník tvrzi pan Malina a účastníci konference JE Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael v ČR, zástupci Zlínského kraje a města Holešova. Součástí tiskové konference byly prezentace autorů tří nových knižních děl, a to:
  • Tvrz Kunovice autorů Jana Štětiny, Dalibora Janise a kol.
  • Další knihou bylo Sedmero požehnání s fotografiemi Jindřicha Buxbauma, text: Daniel Soukup. Průvodní slovo vedl zemský rabín K. E. Sidon.
  • A kniha Svatý Jan Sarkander, kdy kolektiv autorů zastupoval Karel Kavička.

Holešov           

                                

 • V Holešově jsme v klidu rozjímali na židovském hřbitově, za laskavého provádění J. A. Haidlerem, kdy jsme navštívili i hroby Jelínkových a Šacha. Následovalo slavnostní otevření zrekonstruovaného vstupního areálu a odhalení pamětní desky na budově bývalého rabinátu.
 • Podařilo se nám také díky panu Vratislavu Brázdilovi navštívit Holešovskou synagogu.
 • Byli jsme účastni slavnostního zahájení 20. Festivalu židovské kultury  HaMakom v hlavním zámeckém sále, kde kromě výše jmenovaných vystoupil i Jáchym Kanarek, ŽO Brno a byli přítomni i zástupci NFOH, součástí byla i vernisáž fotografií Jindřicha Buxbauma.
 • Třešničkou na duchovním dortu byla skupina TROMBENIK Prague Klezmer Band.

 Velmi díky příště zase! Zuzana Bartošová a Rudolf Dub