Prostějovem židovským

malby na hradbách – připomínka severní části prostějovského židovského ghetta

Spolek Hanácký Jeruzalém se v letošním roce připojí k Mezinárodnímu dni průvodců. Ve spolupráci s městem Prostějovem nabídneme 23. února 2022 od 16:00 hodin komentovanou prohlídku po místech spojených s židovskou historií města Prostějova.

Projdeme se severní i jižní částí někdejšího židovského ghetta, povíme si něco o prostějovských synagogách, výstavních domech, které zažívají i dnes zasloužený obdiv, zejména o tzv. Ehrenstammově domě nebo o „Vlaštovce“, resp. někdejším židovském obecním domě, v němž se dnes nachází Galerie Špalíček. Hovořit budeme také o nadačním domě Gideona Brechera nebo o prostějovských židovských hřbitovech. Sraz je u zámku na Pernštýnském náměstí, odkud povedou naše kroky nejdříve do Školní ulice. Těšíme se na vás!

-jg-