Prostějovem židovským

prohlídkový okruh začíná u prostějovského zámku

Při příležitosti Mezinárodního dne průvodců uspořádal spolek Hanácký Jeruzalém komentovanou prohlídku Prostějovem židovským. Na okruh širším centrem města se s námi vydaly zhruba tři desítky zájemců.

Trasa, která začíná u prostějovského zámku, pokračuje severní částí někdejšího židovského ghetta – Školní ulicí – k Templu (dnes Husovu sboru), ulicí Demelovou kolem empírové synagogy až k reliktu jižní části židovského ghetta – Špalíčku. Dále pokračuje ulicí Komenského a Sádky ke starému židovskému hřbitovu (tato část je již individuální). Za samostatnou návštěvu pak stojí nový židovský hřbitov. I když se v rámci tohoto okruhu snažíme přiblížit nejzásadnější etapy života židovské komunity v „hanáckém Jeruzalémě“, je tato historie natolik bohatá, že jde opravdu jen o zkratku.

Nicméně i tak mají návštěvníci možnost vidět například architektonické dílo Maxe Fleischera, zjistit, kdo bydlel ve Školní ulici č. 13, kdo že se účastnil otevření nové synagogy a co o tom tehdy psaly noviny, dovědět se, kdy, proč a za co přišel katolický farář z Určic poděkovat rabínovi Fasselovi do synagogy, kde že se narodila Lola Beer Ebner – první dáma izraelské módy, za co poděkovalo prostějovské zastupitelstvo lékaři Gideonu Brecherovi, co všechno se v toku času nacházelo v nadačním domě Veitha Ehrenstamma nebo si nakonec dát v jiném Ehrenstammově domě třeba kafíčko.

Tak věříme, že příště zase přijdete, rádi vás provedeme!

-jg-

fotogalerie z komentované prohlídky: