Prostějov židovský – Brány památek dokořán

Templ (nová synagoga, dnes Husův sbor. Vzhled budovy je jiný, synagoga byla přestavěna)

Prostějov se letos poprvé v širším měřítku připojí k Mezinárodnímu dni památek a sídel. Jednu z akcí spolupořádá spolek Hanácký Jeruzalém a Muzeum a galerie v Prostějově. Přesně 14. 4. 2019 to bude Prostějov židovský.

Brány památek dokořán tak nabídnou veřejnosti procházku židovskou historií města Prostějova, nebo alespoň její částí:

Od 11:30 hodin bude pro zájemce otevřen Husův sbor, někdejší Templ nebo také nová synagoga. Zde se návštěvníci budou moci seznámit i s osudem původní staré synagogy, která stála na místě templu a dále empírové synagogy v Demelově ulici. Návštěvníci budou moci zhlédnout na připravených panelech také historické fotografie zmizelého židovského ghetta.

V 13:00 hodin začne komentovaná prohlídka Husova sboru.

ul. Demelova s někdejší starou synagogou

V 13:30 hodin se vydáme na procházku Demelovou ulicí kolem bývalé empírové synagogy a Ehrenstammovy školy, kde dnes sídlí Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova. Povšimneme si nedávno zrestaurovaného hebrejského nápisu na budově. V prostoru jižní části někdejšího židovského ghetta, v takzvaném špalíčku, se zastavíme u domu Feitha Ehrenstamma a nahlédneme do atria sousedního domu – dnes patřícímu Muzeu a galerii Prostějov. Dle zájmu a časových možností si mohou zájemci prohlédnout expozici věnovanou významnému prostějovskému rodákovi, filozofu Edmundu Husserlovi. Poté se vydáme do ulice Sádky k domu číslo 2, která kdysi sloužila jako nadační dům Gideona Brechera.

starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici

Od 15:00 hodin je připravena procházka starým židovským hřbitovem ve Studentské ulici. Hřbitov byl zpustošen v průběhu II. světové války, náhrobky město rozprodalo firmám nebo soukromníkům. V roce 2016 byl prohlášen kulturní památkou. Dodnes zde leží v zemi ostatky bezmála dvou tisíc židovských obyvatel Prostějova. Například rabína Cvi Jehošuy Horowitze, syna významného moravského zemského rabína Šmelke Horowitze, dále továrníka Feitha Ehrenstamma, lékaře Gideona Brechera, obchodníka Mosese Mandla, dr. Emila Hoffa, a také předků významného filozofa Edmunda Husserla, dramatika Maxe Zweiga, či literáta Stefana Zweiga.

nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí

V 16:00 hodin nás čeká ještě komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí. Tento hřbitov navazuje na křesťanský hřbitov a rozkládá se za novobarokní branou. Svému účelu slouží od dubna 1908. Na hřbitově nalezneme jména nejznámějších prostějovských židovských rodin – Altar, Back, Berger, Fleischer, Hirsch, Husserl, Kleiner, Mandl, Pollak, Sborowitz, Winter, Wolf a mnoha dalších.

kontaktní osoba: Jana Gáborová, tel: 603 555 904

-jg-

fota: Státní okresní archiv Prostějov, Muzeum a galerie v Prostějově