Prostějov inspirací. Začala celorepubliková kampaň za hledání ztracených židovských náhrobků

kameny ze starého židovského hřbitova v nynější Studentské ulici

Židovská komunita vytvořila v českých zemích od středověku řadu nepřehlédnutelných památek. Mezi zvlášť významná místa patří židovská pohřebiště, kterých je v ČR asi 365.

Období nacistické okupace, ale i období komunistického režimu, se v českých zemích výrazně dotklo i židovských hřbitovů. Po totalitě, která chtěla židovskou komunitu vyvraždit, přišla totalita, která popírala její náboženskou svobodu a identitu. Zničené židovské hřbitovy jsou toho smutným dokladem. Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů je název celorepublikového projektu, který se snaží s pomocí široké veřejnosti nalézt ztracené náhrobky a shromáždit dobové fotografie.

„Přestože doba posledních 28 let přeje židovským hřbitovům nepoměrně více a mnohé se podařilo opravit či dokonce obnovit, je nesporným faktem, že se doposud nevěnovala pozornost plošnému a cílenému shromažďování dokumentace k těmto památkám od široké veřejnosti,“ říká Jakub Děd ze spolku Omnium, který informační kampaň zastřešuje.

Mapování osudů zmizelých náhrobků a snaha získat fotografie podoby hřbitovů v minulém století bylo inspirováno úspěšnou kampaní při hledáním ztracených náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově, která proběhla v letech 2015–2016.

V letech 1938 až 1990 bylo kompletně zničeno několik desítek hřbitovů, které dnes v některých případech připomíná alespoň památník. Počátkem devadesátých let chybělo u tří čtvrtin židovských pohřebišť více než deset procent náhrobků, které byly rozkradeny. Židovské náhrobky byly využívány jako kamenický či stavební materiál např. pro úpravu říčních koryt, dláždění chodníků, budování zahradních zídek a sklepů.

Podle iniciátorů projektu pomůže veřejnost pomoci osvětlit jednu z doposud málo popsaných a prozkoumaných stránek historie židovské komunity v českých zemích. Shromážděné informace budou využity k odborné péči o židovské památky, rozvoji místopisu, ale i vzdělávání veřejnosti.

Webová stránka projektu www.bejtolam.cz, kde veřejnost najde všechny potřebné informace, odkazuje k jednomu z hebrejských výrazů pro hřbitov bejt olam – dům věčnosti. Partnery kampaně jsou Federace židovských obcí v ČR a společnost Matana, která se dlouhodobě věnuje obnově a údržbě židovských hřbitovů a v posledních letech také dokumentaci stávajících náhrobků. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti.

-tj-

Pražský deník o hledání náhrobků