Projekt Stolpersteine 2019

Prvních deset Kamenů zmizelých se objeví v Prostějově v průběhu roku 2019. Místní spolek Hanácký Jeruzalém má už s městem Prostějovem uzavřenu smlouvu na uložení 5 kamenů připomínajících oběti šoa, o souhlas s uložením dalších 5 v těchto dnech spolek požádal.

„První pětice kamenů bude uložena v ulici Křížkovského, druhá pak v dalších lokalitách. Jeden z Kamenů zmizelých chceme umístit také do někdejších židovských uliček, kde stál dům pradědečka člena našeho spolku, pana Jindřicha Mayera. Vybrat z více než 1200 obětí, z nichž více než stovka byly děti do 15 let, je velmi složitý úkol. Kromě členek rodiny Brennerovy z Křížkovského ulice a pana Jindřicha Mayera, jsme tak vybrali právě děti,“ vysvětluje předseda spolku Michal Šmucr a pokračuje:

„Náklady na pořízení 8 Kamenů zmizelých již máme pokryty díky sponzorům, zbývající 2 dofinancujeme jako spolek. V okamžiku, kdy obdržíme souhlasené stanovisko města k naší druhé žádosti, zašleme seznam jmen obětí, která budou uvedena na Kamenech zmizelých, Federaci židovských obcí v ČR, aby mohla být v Německu zadána výroba kamenů pro Prostějov.“

Termín ukládání v tuto chvíli ještě není znám, ale s dřívějším datem než v jarních či letních měsících roku 2019 spolek nepočítá.

„Každopádně je vidět, že příprava takové akce je časově náročná. Ale věříme, že, jakmile se podaří projekt ukládání Kamenů zmizelých v Prostějově nastartovat, přidají se k nám i další zájemci či subjekty,“ uzavírá Šmucr.

 

10 Kamenů zmizelých v Prostějově bude připomínat: 

JOSEFÍNU BRENNEROVOU (15 let)

nar. 1927

Zavražděna 14. 7. 1942

v Malém Trostinci 

STELLU BRENNEROVOU (14 let)

nar. 1928

Zavražděna 14. 7. 1942

v Malém Trostinci 

RUTH BRENNEROVOU (4 roky)

nar. 1938

Zavražděna 14. 7. 1942

v Malém Trostinci 

FANNI BRENNEROVOU

nar. 1900

Zavražděna 14. 7. 1942

v Malém Trostinci 

PESSEL BRENNEROVOU

nar. 1856

Deportována do Terezína,

kde 9. 10. 1942 zemřela 

PAVLA GELBA (7 let)

nar. 1937

Zavražděn 18. 5. 1944

v Osvětimi 

ESTHER FRIEDMANNOVOU (3 roky)

nar. 1941

Zavražděna 16. 5. 1944

v Osvětimi 

EVU GOTTLOBOVOU (4 roky)

nar. 1938

Zavražděna 25. 8. 1942

v Malém Trostinci 

PAVLA GOTTLOBA (7 let)

nar. 1935

Zavražděn 25. 8. 1942

v Malém Trostinci 

JINDŘICHA MAYERA

nar. 1877

Zavražděn 4. 8. 1942

v Malém Trostinci 

-jg-