Proběhlo pietní setkání u hrobu rabína Horowitze

Na starém židovském hřbitově v Prostějově ve Studentské ulici jsme si dnes (20. 11. 2022) připomněli 206. výročí úmrtí prostějovského rabína Cvi Jehošui Horowitze, který pocházel z významného rabínského rodu Horowitzů a jehož učení formovalo celou řadu rabínských škol.

Pietního shromáždění u Horowitzova hrobu (kam byla v roce 2019 instalována replika jeho náhrobku) se jako již tradičně zúčastnili i studenti vídeňské ješivy, někdejší vrchní vídeňský rabín Arie Folger. Za židovskou komunitu České republiky se akce zúčastnil vrchní zemský rabín Karol Sidon.

O Cvi Jehošuovi Horowitzovi více zde

-jg-

O pietním shromáždění informuje také Prostějovský deník

fotogalerie z akce: