Připomněli jsme si 205. výročí úmrtí rabína Horowitze

Setkání se uskutečnilo dne 2. 11. 2021 na Starém židovském hřbitově v Prostějově ve Studentské ulici u náhrobku rabína Horowitze za přítomnosti zástupců města Prostějova, rabína Louise Kestenbauma z nadace Kolel Damesek Eliezer, rabína Arie Folgera z Vídně, brněnského rabína Menaše Klimenta, Petra Papouška, předsedy Federace židovských obcí v České republice, Paula Packera, předsedy U. S. Commission for the Preservation of America’s Heritage, zástupců velvyslanectví USA a zástupců spolku Hanácký Jeruzalém i širší veřejnosti.

Ještě před pietní vzpomínkou na starém hřbitově se zástupci židovských organizací a velvyslanectví USA podívali na nový židovský hřbitov v Prostějově za Brněnskou ulicí, kde jsou prozatím uloženy nalezené náhrobní kameny ze starého hřbitova. Ty by se po rehabilitaci starého hřbitova měly vrátit právě sem.

Starý židovský hřbitov v Prostějově ve Studentské ulici je kulturní památkou.

O jeho rehabilitaci se jedná od roku 2013. Pietní místo, kde odpočívají bezmála dvě tisícovky prostějovských občanů židovského původu, doznalo před dvěma lety první konkrétní změny, a to právě umístěním repliky náhrobku rabína Horowitze. Pietní úprava celé plochy spočívá dle návrhu nadace Kolel Damesek Eliezer v přesunu parkovací plochy a chodníků, ohraničení hřbitova živým plotem a vhodném architektonickém zakomponování nalezených náhrobků z tohoto hřbitova zpět na posvátnou plochu, kterou hřbitov je.

Cvi Jehošua Horowitz:

Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho potomků.

V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1783 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech 1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči. Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentské ulici.

Fotogalerie z akce:

-jg-

O akci informoval Deník zde