Připomínáme si nedožité sedmdesátiny malíře, grafika a pedagoga Josefa Zeleného

Rodák z Prostějova (*30. 10. 1951) byl synem známé prostějovské malířky Alžběty Zelené rozené Kleinerové a Josefa Zeleného, bývalého leteckého mechanika RAF ve Velké Británii. Maloval už od dětství. Často také chodil za svou matkou Alžbětou Zelenou do bývalého ateliéru sochaře Jana Třísky v Jihoslovanské ulici.

Na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti vystudoval obor volná a užitá grafika. Významně ho zde ovlivnili profesoři Jan Hanáček, František Nikl a Vladislav Vaculka. Na Akademii výtvarných umění ani na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou se z politických důvodů nedostal.

Pracoval potom v řadě profesí, například v reklamní oblasti (družstva Merkur, Cíl), jako výtvarník na Okresním kulturním středisku v Prostějově, redaktor a fotograf na Státním statku Konice a kamenosochař. Učil také výtvarnou výchovu na SOU oděvním, Základní škole ve Ptení a obor řezbářství na Středním odborném učilišti v Tovačově.

Ovládal řadu grafických technik, například suchou jehlu, lept, litografii, linoryt, sítotisk a ofset. V malířské tvorbě používat nejvíce olej, akryl a kombinovanou techniku. Vytvořil řadu novoročenek, exlibris a podílel se i na grafické úpravě knih a knižní ilustraci. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí (Německo, USA). Na jeho obrazech najdeme také prostějovské motivy.

Svou tvorbu představil veřejnosti jen několikrát. V roce 1973 vystavoval v olomoucké galerii Podloubí, v roce 1980 s Alžbětou Zelenou v prostějovském muzeu a v roce 2000 v anglickém Manchesteru. V roce 2006 vystavoval na 2. ročníku Salonu prostějovských výtvarníků v sále Státního okresního archivu v Prostějově.

Josef Zelený byl nesmírně přátelský, veselý a vstřícný člověk. Zemřel po těžké nemoci 14. ledna 2008 ve  svých šestapadesáti letech v Prostějově. Je pohřben na novém židovském hřbitově v Prostějově.

Hana Bartková, kronikářka města

zdroj: webové stránky města Prostějova