Připomínáme si 140 let od narození prostějovského advokáta a sokolského činitele Františka Foukala

Narodil se 15. září 1882 ve Smržicích. Vystudoval obchodní akademii a práva. V roce 1914 se oženil s Růženou Hendlovou pocházející z Berouna. Měli syny  – Jaroslava a Zdeňka a dceru Jarmilu. Původně bydleli na Pernštýnském náměstí č. 129 v Prostějově. V letech 1925–1926 si nechal postavit dům v Rejskově ulici č. 1, kde měl také advokátní kancelář.

JUDr. František Foukal byl členem okresního zastupitelstva a členem a místopředsedou Městské spořitelny. Byl také členem župního vedení a členem výboru Sokola I v Prostějově. Od roku 1924 byl členem Muzejního spolku a jako podporovatel se podílel na činnosti muzea – tehdy působícího pod názvem Národopisné a průmyslové museum města Prostějova a Hané.

8. října 1941 byl v rámci akce Sokol zatčen v budově soudu přímo při soudním přelíčení. Rodina jej pak už nikdy neviděla. Byl vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně a v koncentračním táboře v Osvětimi, kde byl 8. března 1942 umučen. Někdy je uváděno datum smrti 18. března 1942. Zemřel za nesmírně krutých podmínek. Údajně při výslechu dostal srdeční záchvat a ještě živého ho hodili do hromadného hrobu. V archivu gestapa není zmínka o důvodu zatčení. Proslýchá se, že měl nadržovat Židům a v jeho nájemním domě jich také celá řada bydlela.

Po 2. světové válce byla na jeho památku odhalena na budově Okresního soudu v Prostějově pamětní deska. Po rekonstrukci fasády byla sejmuta a uložena. Potom už nebyla nalezena.

Památku JUDr. Františka Foukala připomíná jeho jméno na pamětní desce ve vestibulu sokolovny Sokola I na Skálově náměstí v Prostějově a kámen zmizelých uložený 1. července 2021 spolkem Hanácký Jeruzalém u vchodu do domu č. 1 v Rejskově ulici.  Jeho jméno je také připomenuto v publikaci Vojtěcha Přívala Prostějovsko za války (stať Jana Kühndela Prostějov v letech nesvobody), v almanachu vydaném Sokolskou župou prostějovskou Svým nesmrtelným (Prostějov 1948) a v publikaci Jana Přidala Sokolský odboj na Moravě 1939–1945 (Prostějov 2012).

zdroj: webové stránky města Prostějova, autorka Hana Bartková