Připomenuli jsme si 204. výročí úmrtí rabína Horowitze

Na starém židovském hřbitově v Prostějově jsme si dnes (12. 11. 2020) připomněli 204. výročí úmrtí prostějovského rabína Horowitze. Modlitbu vedl vídeňský rabín Arie Folger. Akce se účastnil také předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek. Cvi Jehošua Horowitz pocházel z významného rabínského rodu Horowitzů. Na místě, kde je pohřben, byl přesně před rokem instalován nový náhrobek zhotovený podle dochované fotografie původního náhrobku.

„Setkáváme se tu u připomínky výročí úmrtí významného prostějovského rabína. A to v době, kdy se dá jen velmi těžko něco plánovat dopředu, kdy epidemie covidu mění náš každodenní život a plány a kdy se do poslední chvíle nedalo přesně říct, zda se náš letošní pietní akt podaří uspořádat. Nakonec jsme mohli přijet a pomodlit se na tomto posvátném místě. Pomodlit se za nás, za naše rodiny, za občany tohoto města i celé země. Pomodlit se za uzdravení, za požehnání všeho, co může pomoct překonat tuto dobu. Je to ale zároveň příležitost uvědomit si, že posvátná místa nejsou místa, která nám znemožňují žít, ale naopak místa, která nám žít umožňují a poskytují nám útěchu. A to ať žijeme v Prostějově, Vídni, nebo kdekoliv jinde. Posvátná místa však mají být také jako taková chráněna. Konkrétně na tomto posvátném místě jsme loni poprvé stáli u nového náhrobku rabína Horowitze. Byli jsme tu nejen my, ale také zástupci města Prostějova, velvyslanec USA a celá řada hostů. To letos kvůli epidemiologické situaci není možné. Loňská akce však byla určitým formálním zahájením rehabilitace tohoto hřbitova. Vyjádřením podpory ze strany představitelů města, primátora Františka Jury, vyjádřením vůle vrátit tomuto místu význam, který má. A toto úsilí je třeba završit. Navzdory covidu,“ uvedl vídeňský rabín Arie Folger.

O rehabilitaci starého židovského hřbitova, který je od roku 2016 kulturní památkou, jedná dobročinná nadace Kolel Damesek Eliezer a Federace židovských obcí ČR s městem Prostějovem od roku 2013.

Povrch hřbitova byl zdevastován za II. světové války, náhrobní kameny město Prostějov tehdy rozprodalo většinou místním kamenickým firmám a soukromníkům. Dodnes slouží některé náhrobní kameny jako dlažba, například ve dvoře jednoho z domů v Drozdovicích. Naopak některé náhrobní kameny nebo fragmenty náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově lidé v uplynulých letech vrátili.

-jg-

fotogalerie z akce