Před sto šedesáti lety byla založena v Prostějově první konfekční továrna bratří Mandlových

U základů zdejšího oděvnictví byli Židé. 25. prosince 1858 udělilo zemské místodržitelství krejčovskému mistru Mayeru Mandlovi (1821–1888) oprávnění k tovární výrobě mužských, chlapeckých a dětských oděvů. Bylo to bezpochyby významné privilegium.  Jeho držitel měl na firmě císařského orla a označení „císařsko-královská privilegovaná zemská továrna“.

Prostějovský rodák Mayer Mandl byl nejstarším synem Mosese Mandla. Od krejčovského cechu v Plumlově získal tovaryšský list a vysvědčení mistra. Od roku 1843 provozoval obchod s oděvy. Později je začal upravovat a vyráběl i nové oděvy. V roce 1855 koupil od Ehrenstamma dům v dnešní Uprkově ulici č. 20 (dříve Jugengasse Nr. 22, potom č. p. 72), kde vybudoval sklady a střihárnu.

 Objekty Mandlovy továrny se do roku 1908 nacházely na místě bývalé Ehrenstammovy továrny, v budově na rozhraní Újezdu a Svatoplukovy ulice.  V roce 1859 se společníkem firmy stal mladší bratr Ignác Mandl. V roce 1860 firma v Prostějově zavedla Singerův šicí stroj. V šedesátých letech také provozovala tzv. zácvičné dílny, v nichž se připravovali specializovaní řemeslníci nebo se zaučovali bývalí tkalci. Firma také provozovala pobočné závody v Boskovicích, Brně a Vídni. Vlastní výroba byla založena z velké části na práci domácích krejčích. Zhotovaly se hlavně kabáty zvané burnusy a různé druhy uniforem. Výrobky vyváželi například do Egypta, Turecka, Rumunska, Srbska a Jižní Ameriky.

Od roku 1908 firma sídlila v nových prostorách nedaleko místního nádraží v Prostějově a od roku 1936 v Olomoucké ulici č. 5–9.  Ve vedení firmy byli později členové Mandlových – Zikmund Mandl, Alois Mandl, Arnold Mandl a Erich Mandl.

21. 7. 1921 se firma změnila na akciovou společnost s názvem Spojené továrny na oděvy J. a M. Mandl, výroba, obchod s oděvy a látkami. V roce 1942 byla firma arizovaná pod názvem Spojené továrny na oděvy Prostějov, Volkert a Starach. Majitelem byl vídeňský obchodník Erich Volkert.

Mandlova továrna byla nejstarší oděvní továrnou v Prostějově. Postupně zde vznikla řada dalších továren, například H. Bergera, J. Pollaka, B. a A. Balleka a G. Sborowitze .

Hana Bartková

fota:

Bratři Mayer a Ignác Mandlovi – zakladatelé oděvního průmyslu v Prostějově. Foto – publikace Prostějov, Dějiny města /2/, vydalo město Prostějov 1999.

Dům, kde se nacházely objekty Mandlovy továrny do roku 1908 –  rozhraní ulic Újezd a Svatoplukova, fotografie ze 30. let 20. století, zdroj: publikace Historie a současnost podnikání na Prostějovsku ( Prostějov 2009).