Před sto osmdesáti lety se narodil prostějovský rabín Emil Hoff. Působil zde sedmadvacet let

Narodil se 29. prosince 1842 v Nitře. Vystudoval gymnázium v Kroměříži a Univerzitu Karlovu v Praze. V letech 1866–1870 působil jako kazatel v Pinkasově synagoze v Praze. V srpnu 1870 se stal prostějovským rabínem. Tuto pozici zastával až do své smrti.

Mladý osmadvacetiletý židovský učenec se ocitl v jedné z největších židovských obcí na Moravě. V Prostějově tehdy žilo 1825 židovských obyvatel. Bouřlivým rozvojem prošla zdejší židovská obec a komunita. Především v oblasti podnikání, kde vznikaly různé oděvní továrny a firmy, ale také sladovny, likérky. Za všechny uvádíme například bratry Mandlovy, H. Bergera, sladovnu Hamburger & Singer, sladovnu a pivovar bratří Winterových.

Zároveň to byla doba židovské emancipace, kdy Židé opouštěli ghetto a usazovali se v ulicích města.  Emil Hoff také působil ve městě židovské vzdělanosti a rozvoje školství, vždyť zde byly výrazné stopy a působení podnikatele a mecenáše Veitha Ehrenstamma.

Zažil zde ještě poslední léta působení učence a oblíbeného lékaře Gideona Brechera, který ve svém nadačním domě v Sádkách č. 2 založil chudobinec a chorobinec.

Působil také ve městě proslulých rabínů a rodáků. Jeho vrstevníky byli významní prostějovští rodáci: architekt Max Fleischer, hudební skladatel Ignatz Brüll a rabín, bibliograf a filolog Nathan Porges. Navázal na své vážené předchůdce – rabíny Dr. Hirsche B. Fassela a Dr. Adolfa Abrahama Schmiedla.

Vyučoval židovské náboženství na prostějovské reálce. Je také autorem české učebnice dějin starověkého Izraele. Napsal i učebnici hebrejštiny  Derech ha-limud = Derech Hallimud. Hebräische Lese- und Sprach-Fibel für Schule und Haus (Praha 1916, nakladatel Jakob Brandeis, tisk A. Haase).

Dr. Emil Hoff zemřel 22. února 1897 v Prostějově a byl pohřben na starém židovském hřbitově v Prostějově. 

Dcera Sofie (*31. 8.1869 Praha) strávila dětská léta v Prostějově a už od svých třinácti let se intenzivně věnovala literární činnosti. Publikovala v olomouckých, brněnských a vídeňských novinách. V roce 1890 vydala svazek povídek „Gut gemeint“. Po sňatku s Eduardem Szegö v roce 1892 spisovatelství zanechala. Žila v Segedíně a později v rumunské Kluži. Syn Dr. Josef Hoff (*25. 7. 1870 Praha + 12. 3.1943 Terezín) působil jako rabín v Bzenci, Šumperku a Úsově. Poslední bydliště je uváděno Hodonín. Z Uherského Brodu byl v lednu 1943 transportován do Terezína, kde byl zavražděn. I on šel ve stopách svého otce. Například přispěl statí Geschichte der Juden in Mährisch Schönberg do sborníku Židé a židovské obce v minulosti a přítomnosti, Brno-Praha, Židovské nakladatelství 1934.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém