Před osmdesáti lety zahynul prostějovský rodák židovského původu geolog Pavel Altar

dům, kde Altarolvi bydleli (dnešní vzhled)

Pavel Altar se narodil 19. srpna 1889 v židovské rodině v Prostějově.  Otec Bethold (*1858) pocházel z Prostějova a matka Berta (*1866) z Kyjova. Otec byl profesí majitelem konfekce a obchodním cestujícím. Pavel měl tři mladší sourozence – Erika (*14. 7. 1894), Ottu (*19. 10. 1898) a Louisu (*1. 8. 1901).  Rodina se hlásila k německé národnosti a židovskému náboženství. Bydleli ve Štefánikově ulici č. 30 (nynější Partyzánská ulice) v Prostějově.

Pavel Altar studoval na univerzitě ve Vídni geologii u významného geologa Eduarda Suesse a montanistiku (pozn. aut.: montanistika je věda o hornictví a hutnictví) na báňské akademii v Lubně (Leoben) ve Štýrsku. Tam musel studia přerušit, protože nastoupil jako voják na frontu 1. světové války. Studia dokončil v roce 1922 na Vysoké škole báňské v Příbrami.

Po promoci pracoval jako montanista na uhelném dole u Carpana v Itálii a potom jako expert v praktické geologii nerostných ložisek pro hutní závody v Moravské Ostravě. Požádal o udělení domovské příslušnosti do Prostějova. Ta mu byla v roce 1939 potvrzena.

Několik přednášek pronesl v Přírodovědné společnosti v Ostravě. Publikoval odborné studie z geologie ostravského karbonu.  Nejvýznamnější je jeho publikace z roku 1931 o stratigrafické pozici andělskohorských vrstev s popisem fauny u Dětřichovic a Frýdlantu nad Moravicí (pozn. aut. Frýdlant nad Moravicí je dnešní Břidličná).  Prostějovska se týkala jeho práce z roku 1935 „Stratigraficky zajímavý profil kulmu Drahanské plošiny u Myslejovic“.  Práce publikoval německy a česky.

Za okupace se skrýval v Boskovicích. Byl však vypátrán a 11. prosince 1941 byl zatčen. 19. března 1942 byl transportován z Brna do Terezína a 27. dubna 1942 do ghetta v Izbici a následně do koncentračního tábora v Majdanku u Lublinu, kde v listopadu 1942 zahynul.

Nemáme informace o rodičích ani sourozencích. Zřejmě se rovněž stali oběťmi holocaustu. Bratr Erik údajně studoval v Brně techniku a Otto byl vyučen pánským krejčím.  Osobností a dílem Ing. Pavla Altara se zabýval prostějovský geolog Václav Kopečný a uveřejnil o něm článek Pavel Altar *1889  –  + 1942 ve Štafetě (kulturním časopise Prostějovska), č. 1-2 / 2006, str. 72.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém