Pracovní skupina k židovskému hřbitovu zahájí svou činnost

vizualizace úpravy starého židovského hřbitova

Ve středu 4. 3. 2020 se poprvé sejde pracovní skupina, která bude na základě rozhodnutí zastupitelstva projednávat návrhy a podněty občanů v souvislosti s úpravou kulturní památky – starého židovského hřbitova ve Studentské ulici – a jejího okolí.

„Pracovní skupina je početná, aby v ní zasedli všichni, kterých se židovský hřbitov nějak dotýká a mohou přispět k řešení. Jsou v ní zástupci všech zastupitelských klubů, odborní pracovníci magistrátu, kteří se k návrhům budou vyjadřovat s přihlédnutím k platným normám a předpisům a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o památku. Členy pracovní skupiny tvoří pochopitelně i zástupce školy sousedící se hřbitovem, dobročinné nadace, která projekt rehabilitace iniciovala a úpravy na ploše kulturní památky se zavázala uhradit, zástupce Federace židovských obcí České republiky, zástupce petičního výboru, který v minulosti odmítal jakékoli změny, a je zde také zástupce prostějovského spolku Hanácký Jeruzalém, který se věnuje židovské historii našeho města,“ shrnuje primátor František Jura, který bude činnost celé skupiny řídit. 

Ještě, než se vůbec stačilo toto uskupení sejít, objevily se na některých webech a sociálních sítích hlasy, které jeho vznik zpochybňují a navíc opět šíří polopravdy a výmysly. Například, že celý prostor bude veřejnosti uzavřen, že do něj budou moci vstoupit pouze výjimečně a kupříkladu po domluvě se správcem, že židovské organizace mají v pracovní skupině nepřiměřené zastoupení. 

„Není to pravda a jen to poškozuje dobré jméno našeho města. Starý židovský hřbitov i po své revitalizaci zůstane v majetku města, jeho pietní a v podstatě nadále parková úprava bude respektovat jak úctu k mrtvým, tak i potřeby obyvatel žijících v okolí. Místo bude dál přístupno prostějovské veřejnosti, ale navíc se má stát zajímavým místem pro návštěvníky města. Veškeré požadavky na bezpečný pohyb žáků a obyvatel jsou nutnou podmínkou pro jakékoli řešení. Chci dosáhnout shody na přesunu parkovací plochy mimo kulturní památku při zachování minimálně stejné parkovací kapacity, vyřešení venčení psů v dané lokalitě. Na prvním setkání budou představeny návrhy petičního výboru a židovských organizací. Očekávám věcnou diskusi, kde si lidé budou ochotni naslouchat,“ nastínil témata pro jednání pracovní skupiny primátor František Jura.

zdroj: www.prostejov.eu

Vyjádření předsedy spolku Hanácký Jeruzalém Ing. Michala Šmucra k této probematice:

Zapsaný spolek Hanácký Jeruzalém vítá vznik pracovní skupiny řízené panem primátorem, jejíž ustavení podpořili všichni zastupitelé . Náš spolek aktivně přispěje k efektivní práci komise a k vyřešení revitalizace kulturní památky, Starého židovského hřbitova. Informace o uzavření a nepřístupnosti plochy kulturní památky jsou lež. Informace o obnově fungování hřbitova jsou lež. Šiřitelé těchto lží svou omezeností ohrožují pověst města v kulturním světě. Nic takového nehrozilo a nehrozí. Náš spolek je složen z občanů Prostějovska různé konfese, se zájmem o připomínání historie.V případě plochy kulturní památky pomáháme v hledání vhodného řešení a pomáháme v dialogu představitelů města, nadace Kolel Damesek Eliezer a Federace židovských obcí. Prosadili jsme konkrétní změny v rozsahu plochy kulturní památky, které pomohou v nalezení optimálního řešení věci. Vznik pracovní skupiny a její práci považujeme za logické pokračování v našem úsilí. 

Michal Šmucr předseda spolku