Povstání ve varšavském židovském ghettu

Budova varšavského Judenratu po povstání

Další přednáška popularizátora vojenské historie a člena spolku Hanácký Jeruzalém Ing. Jaromíra Vykoukala bude věnována povstání ve varšavském židovském ghettu na jaře roku 1943.

Tento čin byl mimořádný jak z hlediska lidského, tak vojenského, a stal se největším aktem ozbrojeného odporu Židů během holocaustu. Dozvíme se, jak vlastně fungovala a byla řízena židovská ghetta na Němci okupovaných územích. Podrobně si povíme o vzniku varšavského ghetta a o okolnostech, které vedly k tomu, že se jeho obyvatelé rozhodli raději padnout v beznadějném boji, než se nechat povraždit v soukolí německého konečného řešení židovské otázky. Seznámíme se s hlavními organizátory povstání, s průběhem bojů i s jeho nevyhnutelně hořkým koncem. To vše ve středu 9. března v 17 hod. v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově.

zdroj: Městská knihovna Prostějov