Podali jsme žádost o uložení dalších pamětních kamenů za oběti šoa

Dalších 18 kamenů připomínajících oběti holokaustu by měly přibýt v prostějovských ulicích v první polovině letošního roku. Žádost o souhlas s umístěním v chodnících v majetku města podal v tomto týdnu spolek Hanácký Jeruzalém.

Půjde o Kameny zmizelých za členy rodiny Schreiberových, Tausových, Brammerových, Sternkükerových, Kleinerových, Bauerových, Bratterových a Evu Redlichovou.

Na spolek Hanácký Jeruzalém se obrátili nejen potomci přeživších, z nichž jen někteří žijí v Prostějově nebo České republice, další například v Izraeli či ve Švýcarsku.

Termín ukládání bychom chtěli stanovit po dohodě se všemi účastníky co možná nejblíže k datu 75. výročí konce II. světové války. Domníváme se, že takový termín je více než symbolický.

Historická paměť slábne a při příležitosti půlkulatého výročí konce dosud největšího válečného konfliktu je třeba veřejnosti připomínat, kam až vedla v minulosti nenávist, a že ji předcházela i degradace morálních hodnot. Jejím důsledkem bylo vraždění milionů nevinných. Nenávist konkrétně vůči Židům však šla tak daleko, že zřejmě neměla na tuto komunitu zůstat připomínka žádná. Vypalováním synagog počínaje, přes vraždění živých až po ničení ničení posvátných míst, kde spočívají ostatky mrtvých…

S projektem ukládání Kamenů zmizelých nebo Stolpersteine přišel náš spolek v loňském roce, kdy bylo uloženo v Prostějově prvních 11 kamenů, především za dětské oběti šoa.

Kameny zmizelých o velikosti 15 x 15 x 10 cm budou vyrobeny v brněnské firmě (nejde tedy o Stolpersteine od německého výrobce), princip a smysl jejich umisťování je však shodný.

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém