Pod říšským vysílačem Donau

S podtitulem „Boje o kótu 310 nad Dobrochovem na jaře 1945“. Klub historický a státovědný v Prostějově pokračuje v cyklu přednášek. Konkrétně tato bude doplněna i zajímavostmi z protektorátního Prostějova v podání člena našeho spolku Ing. Jaromíra Vykoukala. Ten ozřejmí roli rumunského spojence v osvobození Československa.

 

 

Přednáška amatérského historika MVDr. Zdeňka Bezrouka se bude věnovat pádu říšského vysílače Donau ze dne 30. dubna 1945, který se stal symbolem přicházejícího konce války. Posluchači se dozvědí také proč nebyl Prostějov osvobozen podle plánů již 1. května 1945 a kolik vojáků padlo v okolí v posledních dnech války.

Akce se koná 15. května 2018 v 17:00 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov, v Třebízského ulici č. 1.

podklad k textu převzat od pořadatele – Klubu historického a státovědného, foto: internet