Péče o židovské dědictví v regionu

ilustrační foto: Špalíček (pozůstatek někdejší židovské čtvrti v Prostějově)

V pátek 1. června hostil BEA campus Olomouc workshop Péče o židovské dědictví v olomouckém regionu.

Zástupci z řad historiků, památkářů, pedagogů a představitelů židovské obce i různých spolků se sešli, aby hovořili o příkladech dobré praxe a svých aktuálních plánech v oblasti židovské historie a kultury.

Akce se účastnili také členové našeho spolku. Předseda Michal Šmucr seznámil přítomné s činností a smyslem práce Hanáckého Jeruzaléma. Připomněl, že Prostějov má veliký potenciál pro navázání na bohaté židovské dědictví. Kromě kulturního přínosu se nabízí totiž i oživení v oblasti turistického ruchu, a to navzdory skutečnosti, že spousta někdejších židovských památek ve městě buď již fyzicky neexistuje, nebo dnes slouží jiným účelům.

Obrovskou inspirací pro Prostějov je například Třebíč. Předpokladem pro oživení a rozvoj těchto tradic je ale také vůle ze strany města.

Podrobnosti o workshopu včetně reportáže naleznete zde

Článek z Hanáckých novin o akci zde

-jg-