Paměť národa pomáhá starým lidem, kteří jí vyprávěli příběhy

Nezisková organizace Post Bellum založila právě dnes (19. 3. 2020) „Centrum pomoci Paměti národa“, které je určeno pro starší lidi ohrožené v době šířící se virové nákazy. Centrum zajistí bezkontaktním způsobem nákupy, vyzvednutí léků, venčení psů nebo podporu po telefonu. Pomoc nabízí těm, ke kterým má nejblíže: pamětníkům, kteří v rámci dokumentačního projektu Paměť národa vyprávěli svůj životní příběh.

Kromě pomoci nabízí Centrum seniorům také možnost být i v současné situaci aktivní. Pamětníci se mohou zapojit do projektu, ve kterém mohou telefonicky sdílet své vzpomínky s mladými lidmi. Centrum se nyní obrací na veřejnost a média s prosbou o pomoc: nabírají se dobrovolníci.

Redaktoři Paměti národa skoro dvacet let navštěvují pamětníky a zaznamenávají jejich vyprávění. Mnozí z těchto starých lidí nasadili své životy na frontách 2. světové války, trpěli v koncentračních táborech nebo komunistických lágrech. V těžkých dobách se rozhodli nasadit pro druhé, bojovali za svobodu. Nyní nastal čas, abychom se postarali my. 

Centrum pomoci je určeno pamětníkům, jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé v rámci projektu www.pametnaroda.cz. Nabízí pomocnou ruku protinacistickým a protikomunistickým odbojářům, přeživším holokaustu, bývalým politickým vězňům, disidentům. Všem, kteří pro Paměť národa vyprávěli i jejich nejbližším. Tým Centra pomoci Paměti národa nyní pamětníky aktivně kontaktuje telefonicky i poštou. Zároveň je vyzývá, aby se v případě potřeby sami ozvali na telefonní linku: 601 601 156 nebo napsali na e-mail: pomoc@pametnaroda.cz.

Centrum pomoci Paměti národa zřídilo webovou stránku pomoc.pametnaroda.czJe určena nejen seniorům, ale především dobrovolníkům, kteří se zde mohou registrovat. Paměť národa nyní vyzývá své příznivce, spolupracovníky, podporovatele, badatele, studenty a širokou veřejnost, aby pomohli. Dobrovolníci musí být ve věku 18 – 60 let, trestně bezúhonní a zdraví.

„Buďme v těchto dnech odpovědní k sobě, ke svým blízkým, ale i k lidem kolem nás. Všichni víme, že nejohroženější skupinou jsou staří lidé. Mnozí z nich mají obavy vycházet. Nedovolme, aby strádali. Teď je to na nás,“ prosí podporovatele Paměti národa Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum.

Centru mohou lidé pomoci i finančně nebo materiálně. Peníze mohou poslat na sbírkový účet: 123‑1557210237/0100, případně online platbou na stránkách pomoc.pametnaroda.cz.  Budou využity především na nákup ochranných pomůcek a desinfekce pro seniory i dobrovolníky (lze poskytnout i materiálně). Peníze budou dále použity na případné překlenutí nedostatku hotovosti.

 „Činnost koordinujeme s ostatními organizacemi a úřady měst a obcí. Podstatné je, aby každý pomáhal tam, kde má dosah. Paměť národa se proto zaměřila na lidi, na které máme kontakt a víme, kde žijí. Navíc je dobře známe. Sdíleli s námi své životní vzpomínky,“ říká Jan Polouček, provozní ředitel Post Bellum.    

Dobrovolníci projdou on-line školením a budou muset dodržovat pravidla poskytování dobrovolné pomoci. Pokud by poptávka ze strany pamětníků převýšila možnosti dobrovolníků Centra pomoci Paměti národa, budou jejich požadavky vyřizovány ve spolupráci s jinými organizacemi.

Kromě přímé pomoci nabízí Paměť národa seniorům také možnost být i v rámci současné situace aktivní a pomoci nejmladší generaci. V rámci projektu „Vyprávěj příběhy“ mohou svůj životní příběh po telefonu vyprávět některému z žáků či studentů, kteří se do projektu zapojí. Na stránkách projektu najdou učitelé, rodiče i děti návod, jak postupovat.

Jana Holcová, 777 800 184, jana.holcova@postbellum.cz

…………………………………………………………………………………………………………………….

Web: pomoc.pametnaroda.cz

Pro koho je pomoc určena?

Pamětníkům, jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé z Post Bellum v rámci projektu www.pametnaroda.cz a účastníkům 2. a 3. odboje.

Jakou pomoc poskytujeme

  • Nákup či zprostředkování nákupu potravin či jiného zboží,
  • vyzvednutí léků či pomoc se zprostředkováním lékařské či psychologické pomoci,
  • pomoc v péči o domácí zvířata (venčení psů),
  • telefonický kontakt (možnost si popovídat).

Jak si říct o pomoc

Jak se zaregistrovat jako dobrovolník

Kde pomoc poskytujeme

Kdekoliv v České republice. V případě, že pomoc ve Vašem bydlišti nebudeme schopni poskytnout, zajistíme ji ve spolupráci s jinými organizacemi.

Kdo pomoc poskytuje

Dobrovolníci z řad spolupracovníků a podporovatelů projektu Paměť národa. Dobrovolníci jsou lidé starší 18 let, kteří jsou registrováni a poskytli osobní údaje potřebné ke své identifikaci.

Chcete finančně pomoci?

Chcete materiálně pomoci?