Osudy za deskou

ilustrační foto

Prostějov, červen 1942. Stovky lidí proudí k vlakovému nádraží. Mezi nimi možná i čtyřletá Ruthinka Brennerová s maminkou Fanni, babičkou Pessel, sestrami Stellou a Pepičkou. Tatínek Salomon a starší nevlastní bratr Max s nimi nejsou. Odvedli je už dřív nějací neznámí muži. Prazvláštní průvod. Je léto, přesto mají lidé na sobě několik vrstev oblečení. Batohy na zádech, v rukou kufry. Ani po chodníku nejdou…  

Vlak vyjíždí do Olomouce. Odtud Terezín, Baranoviči, Raasika, Malý Trostinec, Osvětim, jak kdo…

  1. 6. 1942. Ruthinka dorazila do Terezína. Babička Pessel tu zůstane. (Ne nadlouho. 9. 10. 1942 umírá).

Ruth, Fanni, Josefine, Stella odjezd!  

Malý Trostinec, 14. 7. 1942. Je konec.

Z Prostějova a okolí bylo mezi léty 1942 – 1945 kvůli svému židovskému původu vyvražděno přes 1200 lidí.

Červen 2018. Hala hlavního nádraží se zaplnila stovkami lidí. Sešli se, aby na prvním veřejně přístupném místě v Prostějově odhalili pamětní desku zmizelým, pro většinu dnes už zapomenutým, sousedům, kteří před šestasedmdesáti lety skončili v pekle koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Kus leštěného mramoru s několikařádkovým nápisem připomínajícím největší genocidu 20. století nově visí nedaleko kolejiště vedle jiného podobného obdélníkového kusu kamene. Ten pro změnu připomíná nuceně nasazené. Na jazyk se dere otázka: Proč tu pamětní deska obětem holocaustu není už dávno?

Po válce byly jiné starosti, za minulého režimu se výklad holocaustu omezil na několik hodin dějepisu v lepším případě kombinovaných s výletem do Terezína.

Od sametové revoluce uplynulo 29 let. Devadesátá léta osvětě a historické sebereflexi víceméně přála. Vzpomněli jsme zcela správně na nuceně nasazené, na lidi umučené v komunistických lágrech, na nevinné civilisty postřílené spřátelenými vojsky Varšavské smlouvy a na mnohé další kdysi zamlčované oběti.

Povraždění Židé si v „hanáckém Jeruzalémě“ museli počkat. Počkat až do okamžiku, kdy vymírají poslední pamětníci. Paměť by ale umřít neměla.

Memento onoho kusu kamene, který nikdy nebude s to vyjádřit hrůzy doby, kterou připomíná, zní: Proč se to všechno stalo? Jsme dnes lepší, poučenější, odolnější proti zlu a bezpráví? Nevstoupíme znovu do stejné řeky?

A umíme těch dvanáct stovek povražděných spoluobčanů vnímat nikoli jako číslo na nějaké desce, ale jako lidské bytosti, které tu v minulosti s námi žily, měly svá jména, své rodiny, své radosti, starosti, byli naší součástí a zanechali tu po sobě dědictví. Navzdory úsilí nacistického i komunistického režimu zahladit po nich všechny stopy. Máme tu jejich odkaz, na který můžeme navázat, a ke kterému se můžeme hrdě hlásit. Ti lidé, kteří odtud nedobrovolně odešli, nejsou jen číslem na desce, byli jedněmi z nás…Pochopíme to?

-jg-