Od Roš hašana až po Šavuot – taneční skupina RUT

ilustrační foto: tanečnice skupiny RUT v rámci PURIMU v hanáckém Jeruzalémě

Prostějovská taneční skupina RUT vystoupí dnes (27. 7. 2019) od 20:15 hodin na zámeckém nádvoří v Holešově v rámci festivalu HA-MAKOM. Tanečníci vás provedou židovským rokem a připomenou některé významné židovské svátky, které představí prostřednictvím tanečních variací na známé melodie. Nebudou chybět jak tradiční svátky pocházející z biblických dob, tak novodobé svátky spjaté se státem Izrael. 

Taneční skupina Rut je jedním z prvních souborů v České republice, který reprezentuje židovskou kulturu. V současné době působí pod Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově a volně navazuje na tradici židovské kultury města Prostějova, které bylo v minulosti pro početnou židovskou komunitu přezdívané „hanáckým Jeruzalémem“. Za dvacetiletou existenci se v souboru vystřídalo na šedesát členů. V současné době tvoří interpretační jádro třináct stálých tanečníků a tanečnic. Rut se žánrově zaměřuje zejména na chasidské tance aškenázské oblasti. Z repertoáru souboru: moderní izraelské tance, zpracování židovské svatby ve spolupráci se společností Olam Judaica Holešov včetně obřadu a typického svatebního tance. Mezi další projekty patří „Židovské svátky v písních a tancích“, dále pásmo sefardských skladeb ve spolupráci s pražskou hudební skupinou Ester a hebrejské melodie s hudebním a pěveckým souborem Canticum. Za dvacetiletou existenci navštívil soubor mnohá místa v České republice i v zahraničí, která jsou spojena s židovskou kulturou: Praha, Mikulov, Boskovice, Třebíč, Holešov, Hradec Králové, Liberec, Brno, Olomouc, České Budějovice, Terezín, Břeclav, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Strážnice, Ostrava, Bohumín, Polský Těšín (PL), Skalice (SK), Šaľa (SK) a mnohá další. 
Vedoucí souboru je Eva Štefková. 

zdroj: program festivalu HA-MAKOM