O židovské památky v Prostějově je zájem

prohlídka obřadní síně nového židovského hřbitova

Máme za sebou turistickou sezónu, která v Prostějově nabízela hned několik okruhů. Jedním z nich byl Prostějov židovský. Přestože dochovaných židovských památek není ve městě mnoho, okruh po židovských stopách se těšil velkému zájmu, a to nejen ze strany Prostějovanů.

Hned v polovině června se nám přihlásila skupina studentů humanitních studií z varšavského lycea, která se zajímala speciálně o historii prostějovské židovské komunity a v Přerově o osobnost Jana Amose Komenského.

Venkovní prázdninové okruhy byly do značné míry ovlivněny počasím. Ve velkém vedru nebo za deště klesl zájem návštěvníků na minimum.

Největší účast na venkovním prohlídkovém okruhu Prostějovem židovským byla v polovině prázdnin, kdy panovalo ideální počasí, ani horko, ani zima. A nebyli to jen lidé z Prostějova. Na okruh se nechali zlákat návštěvníci z Českých Budějovic, kteří byli v Prostějově na krátkodobé návštěvě, přijeli lidé z Němčic nad Hanou nebo Kralic na Hané. Komentovanou prohlídku nového židovského hřbitova si v rámci Dne židovských památek nenechali ujít desítky návštěvníků, z nichž cíleně se na tuto akci do Prostějova vypravili lidé z Brna, Pustiměře, z Hradce Králové a dorazil i zájemce z Prahy, který zde byl na návštěvě rodičů. Poslední prázdninová neděle byla nesmírně deštivá, ale i tak přijeli na okruh Prostějovem židovským návštěvníci z Olomouce.

O prohlídku nového židovského hřbitova požádala i lektorka adaptační skupiny ukrajinských dětí.

Byly to děti několika věkových kategorií, od mladších školáků až po středoškolský věk. Tato skupina reagovala na prohlídku Prostějova židovského úplně stejně jako naše děti. Zkrátka někoho toto téma zajímalo, někoho příliš ne.

Pomyslnou třešinkou na dortu turistických „VIP“ návštěvníků Prostějova židovského byla návštěva profesora Pawla Maciejka z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore, který se účastnil Letní školy judaistických studií na univerzitě v Olomouci a Prostějov ho nesmírně zajímal. Specializuje se totiž na období 18. století a tzv. šabatiánské hnutí, které mělo v Prostějově právě v 18. století silnou základnu. Obecně jsme přesvědčeni, že v oblasti židovské historie Prostějova máme co nabídnout i pro turistický ruch.

-jg-