Nový informační stojan u bývalé synagogy

Vedle vchodu do kostela Čs. církve husitské (Husova sboru) je nově instalován informační panel, který seznamuje nejen návštěvníky města s historií tohoto svatostánku. Ten byl původně vystavěn jako velkolepá nová synagoga – Templ – dle návrhu přerovského rodáka a později vídeňského architekta Jakoba Gartnera ve stylu zdobné secese.

Po válce byla synagoga odprodána Církvi husitské, která ji v letech 1947 – 49 přestavěla dle návrhu olomouckého architekta Huberta Austa do současné podoby (židovská komunita v Prostějově prakticky po II. světové válce zanikla a synagoga by zůstala nevyužita).

Subtilní informační panel je součástí prohlídkového okruhu Prostějovem židovským a kromě základních informací o synagoze na něm naleznete QR kódy odkazující k české a anglické verzi textů o židovské historii města a také QR kód pro stažení nové mobilní aplikace Tour Stories Prostějov židovský.

Informační panel umístil k bývalé synagoze spolek Hanácký Jeruzalém za finančního podpory Statutárního města Prostějova.

-jg-

Fotogalerie: Drobného (ne)oficiálnního „odhalenní“ informačního panelu se zúčastnili zástupci prostějovského muzea a paní farářka z kostela Husův sbor