Noc kostelů proběhla i v bývalé synagoze

Tradiční akce Noc kostelů se uskutečnila i letos. Konkrétně v pátek 10. 6. 2022. V Prostějově byl připraven ve svatostáncích bohatý program. Samozřejmě také v kostele Církve čs. husitské (Husově sboru), tedy v bývalé nové synagoze.

Spolek Hanácký Jeruzalém zde prezentoval nedávno otevřenou panelovou výstavu Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu, včetně promítání virtuálního 3D modelu v počítači. Teď už zbývá „jen“ dostat model z virtuálního prostoru do prostoru reálného. Tedy zrealizovat 3D tisk.

Historik prostějovského muzea Filip Gregor se pak postaral o komentovanou prohlídku dalších panelů věnovaných historii prostějovské židovské obce. Také tyto panely jsou k vidění na stejném místě (Husově sboru).

Součástí pátečního programu byla i přednáška o historii tamních varhan, kterou vedla farářka církve Ivana Krejčí, díky jejíž vstřícnosti mohou být v tomto svatostánku zároveň realizovány osvětové akce spojené s židovskou historií města Prostějova.

-jg-

Fotoohlédnutí: