Není Jeruzalém jako Jeruzalém – pokračování

Koncem června letošního roku se nejdříve v elektronické a později i v tištěné podobě objevil v místním týdeníku článek autora Tomáše Kalába s názvem Není Jeruzalém jako Jeruzalém. Text přinášel mix pravdivých, zavádějících až lživých informací o historii Izraele. Člen našeho spolku Ing. Jaromír Vykoukal, který se dlouhodobě věnuje problematice Blízkého Východu na podivuhodnou textovou koláž reagoval, článek rozebral a náš spolek zaslal tento rozbor příslušnému médiu ke zveřejnění. Nestalo se tak. Reakce nebyla do dnešního dne zveřejněna.

Namísto toho obdržel Jaromír Vykoukal tuto odpověď pana PhDr. Tomáše Kalába:

Dobrý den pane inženýre,

dovolil bych si jen pár poznámek k Vaší poněkud rozhořčené reakci na moji publicistiku v Prostějovském Večerníku.

Předně Prostějovský Večerník patří ještě stále k periodikům, které necenzurují texty tak, aby byly poplatné oficiální propagandě, jak se to děje v běžném mainstreamu. Byť nejsem profesionální novinář, tedy ten vystudovaný na pochybných vysokých školách často financovaných ze zahraničí (a jsem na to hrdý), mohu Vás ubezpečit, že historií 20. století se zabývám dlouhodobě a v izraelsko-palestinské problematice se dobře orientuji. Nikoli jednostranně, jak ji pojímáte Vy, ale objektivně. Nejsem ovšem samozřejmě tzv. expert na problematiku, jak bývají označováni všichni, kteří veřejně vyjadřují dobově konformní (a jedině přípustné) názory.

Ostatně Vaše reakce prokázala platnost starých českých přísloví, v tomto případě tom o potrefené huse. Možná tak trochu kouzlem nechtěného poodhalila podstatu vašeho spolku, který se navenek kryje hávem popularizace prostějovské historie, jinak ale pléduje za cizí zájmy.

Stojím si za tím, že jsem ve svém textu neuvedl nic kontroverzního, zavádějícího, natož pak lživého. Jde o to připomenout, že každá mince má dvě strany, svět není pouze černobílý, což se právě bytostně týká tak složité problematiky, jakým vztahy Izraele a arabského světa bezpochyby jsou. O tom, jak se v těchto vztazích chová židovský stát a jaká je na jeho činy odezva ve světě, netřeba diskutovat.

I nelenil Jaromír a sepsal opět stať, kterou, jak předpokládáme, opět zveřejníme pouze na webu spolku. Můžete si ji tedy přečíst zde:

Dobrý den pane doktore, děkuji za odpověď.

Začal bych tím, že moje reakce nebyla rozhořčená. S denunciací Státu Izrael, selektivním viděním všeho, co se kolem něj děje a otevřenými útoky na něj, se setkávám mnoho let. A rozhořčení tady není na místě, kazí schopnost zachovat si odstup.

Začnu dnes tím, že jste ve své odpovědi uvedl, že se poodhalila podstata našeho spolku, tedy spolku Hanácky Jeruzalém, který dle Vás má plédovat cizí zájmy. To mě osobně překvapilo, protože ani netuším, za jaké cizí zájmy by náš spolek měl nést kůži na trh. Pokud napřed pronásledovanou a potom vyvražděnou a okradenou komunitu prostějovských občanů židovského původu považujete za cizince, máme problém. My je považujeme za spoluobčany, jejichž památka si zaslouží připomínku. A stojí nám za trochu úsilí…

Prostějovský večerník možná texty necenzuruje, to vědí v redakci. Jestli je nebo není v opozici mainstreamu nevím, kupuji si jej namátkově a nedovedu to tedy posoudit. Já nejsem novinář vůbec, školy mám pouze vojenské a vím, jak jsem byl na těchto školách metodicky protiizraelsky veden. Vašim slovům, která tvrdí, že se Prostějovský večerník nebojí říkat pravdu, uvěřím tehdy, až v Prostějovském večerníku bude zveřejněna i moje reakce – nabídku jste dostali a podle potřeby text můžu upravit, aby nebyla tak rozsáhlá. Pokud se tak stane, hluboce smeknu. Zatím to na to nevypadá.

Moje reakce na článek na Vašem blogu byla motivována tím, že na rozdíl od Vás si myslím, že v něm byly uvedeny zavádějící, mylné informace a některé i takové, že je klidně označím za nepravdivé.

Dal jsem si opravdu dost práce s tím, abych poskytl pečlivý rozbor, v čem s Vámi nesouhlasím, ale to jste ve své odpovědi nijak necítil potřebu komentovat. Máte totiž velkou výhodu – Vaše slova z blogu přeskočila na tištěné médium. Moje se tam nejspíše nikdy nedostanou, a tedy čtenáři budou mít k dispozici jen Vaše vidění světa a jeho kritiku nikdy neuvidí.

Pane doktore, já se začal angažovat v kauze starý židovský hřbitov v době, kdy už bylo vlastně pozdě. Stalo se, co se stát nikdy nemělo. Díky lžím určitých lidí u nás v Prostějově, a díky urážlivému chování některých lidí na pomyslné druhé straně, u nás v Prostějově do té doby neviditelný, ale nikdy nezmizelý antisemitismus vyskočil na povrch v té nejbrutálnější verbální a nejen verbální podobě. Pokud máte pochybnosti o mých slovech, zde je jeden z důkazů:

Toto mě trochu vyděsilo. A stalo se impulsem k tomu, abych zjistil co se to vlastně děje a proč.  Ale co říkáte třeba na toto:

Satanovi poskoci? Židáci? Koncentrák? Tedy ne naši spoluobčané?  Na toto se nedá nereagovat. Nemyslím si, že byste Vy osobně o tom neměl informace, anebo redakce periodika, se kterým spolupracujete. Jak jste se proti tomuto šílenství vymezil veřejně Vy osobně? A jak redakce? 

Ale ono to zašlo ještě dál. Podívejte:

To je pane doktore jak návrat do třicátých let minulého století. A je toho více.

Proto jsem se tím začal zabývat, a proto jsem vstoupil do spolku Hanácký Jeruzalém. Co se týká starého židovského hřbitova, nevím, jak to skončí, ale osobně si myslím, že nějaké zvýraznění v podobě, na které se shodnou všechny strany je správné.

Píšete, že se v otázce dění mezi palestinskými Araby a Izraelem dobře orientujete. A dokonce, že nikoliv jednostranně jako já. A tak se nedivte, když si myslím a tvrdím, že právě Vaše postoje jsou ukázkou jednostrannosti. Viz můj rozbor, který pro Vás asi není ničím jiným než kecy.

Ukončím to takto:

Izrael není největším zlem světa a palestinští Arabové nejsou obětmi. Ten konflikt se vyřeší tehdy, až si to uvědomí zbytek světa a bude měřit oběma stranám stejně.

Obvinit spolek Hanácký Jeruzalém z toho, že prosazuje nějaké cizí zájmy, je nesmysl, anebo v horším případě úmyslná dezinformace. To, že se v otázce starého židovského hřbitova musí jednat i s občany jiných států, není dáno ničím jiným, než tím, že vyvraždění lidé nemohou své zájmy bránit sami. A pokud jejich zájmy za naše politiky brání mimo jiné i představitelé zahraničních institucí, není jiná cesta.

Pane doktore, ještě jednou děkuji za odpověď a přeji Vám vše dobré. Pokud najdete čas, budu se těšit na Vaši odpověď.

S úctou Ing. Jaromír Vykoukal, člen spolku Hanácký Jeruzalém

Prvotní reakce na článek pana Tomáše Kalába