Nejstarší židovské pohřebiště v Prostějově

foto: ilustrační – nalezená náhrobek z I. (nejstaršího) židovského hřbitova v Prostějově

Na říjen 2019 připravil Klub historický a státovědný v Prostějově ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém přednášku zaměřenou na existenci nejstaršího židovského pohřebiště v Prostějově.

Během záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 1998 na Hlaváčkově náměstí/Šerhovní ulici bylo nalezeno 43 kostrových hrobů, které byly součástí pravděpodobně nejstaršího židovského pohřebiště rozkládajícího se vně a podél městských hradeb. Pomocí interdisciplinární spolupráce archeologie a judaistiky můžeme rekonstruovat prostorový vývoj pohřebiště, interpretovat zvláštnosti pohřebního ritu, a také lokalitu datovat. Získané poznatky přispívají k poznání historie židovského pohřbívání nejen na střední Moravě. O této zajímavé problematice bude přednášet Tereza Holasová, studentka bakalářského studia oborů archeologie a judaistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci se specializací na judaistickou archeologii a archeologii jižní Levanty v době železné.

Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 15. října 2019 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.

Tomáš Cydlík, Klub historický a státovědný