Návštěva se vydařila!

Nový židovský hřbitov

Návštěva čestného člena našeho spolku Ofera Pelleda v Prostějově se povedla! V programu se nám neplánovaně podařilo dosáhnout i jednoho bonusu – současná majitelka staré synagogy v Demelově ulici nás vpustila do interiéru. Přejeme jí, aby se jí objekt podařilo zrekonstruovat. Jinak, setkání se studenty na GJW, povídání o Jeruzalémě, Izraeli, návštěva muzea, starého i nového židovského hřbitova obohatilo všechny zúčastněné.

Jedna kaňka (ale o té jsme ale věděli dopředu), replika náhrobku rabína Horowitze na starém židovském hřbitově už není pouze poničená, je prakticky zničená, zbyl jen rám… Když se ale ještě vrátíme k příjemnému setkání na gymnáziu – Ofer se domníval, že jeho otec mohl studovat právě na této škole. V almanachu však není. Tak pátráme dál. Byla to tehdejší reálka? Nebo gymnázium v Olomouci? Zjišťujeme