Návrh úprav starého židovského hřbitova na sociálních sítích

starý židovský hřbitov ve Studentské ulici

Začátkem června letošního roku se na sociální síti facebook objevil „nový“ návrh úprav starého židovského hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově. Zajímala nás relevantnost tohoto návrhu, proto se předseda spolku Hanácký Jeruzalém obrátil na zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer se žádostí o vyjádření. Zveřejňujeme jak dotaz, tak i odpověď:

DOTAZ:

Vážený pane Jelínku,

obracím se na Vás jako na zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer, která vede prostřednictvím mediátora Vladimíra Špidly jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova ve studentské ulici v Prostějově, s následujícím dotazem:

Prostějovská zastupitelka paní Milada Sokolová publikovala na sociální síti facebook návrhy z jednání s mediátorem Vladimírem Špidlou (které dle tisku proběhlo 30. 5. 2018 v Prostějově) týkající se zvýšení piety starého židovského hřbitova. Přestože nejsme vyjednávací stranou, zajímá nás relevantnost těchto návrhů a dovolíme si požádat o vysvětlení, proč tyto návrhy nebyly prezentovány společně tak, jak bylo slíbeno při vyjednání pravidel informování veřejnosti, ale jednostranně zastupitelem města. Především nás zajímá, na základě koho vznikl požadavek na tzv. lávku.

Předem děkuji za Vaši odpověď a zůstávám s pozdravem,

Ing. Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém

ODPOVĚĎ:

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za zájem o výsledky mediace k osudu starého židovského hřbitova mezi městem a židovskými organizacemi.

V roce 2017 jsme na veřejné debatě s občany ukázali koncept, který navrhoval obcházení plochy starého židovského hřbitova, který byl v roce 2016 vyhlášen kulturní památkou. Toto řešení, které počítalo s přeložením a rozšířením chodníků podél školy, má souhlasné stanovisko všech složek Integrovaného záchranného systému. Jinými slovy tento návrh vyhovoval všem stavebním a bezpečnostním požadavkům daných zákonem. Zástupci města v minulém roce však několikrát řekli, že je pro ně důležité zachovat i diagonální příchod ke škole, a to především k prostoru před tělocvičnou, kde se několikrát ročně konají větší akce. Proto jsme s architektem a rabínskými autoritami připravili doplněné řešení, které z rohu Tylovy a Studentské ulice mělo ještě další přístupovou cestu, kterou bylo možno navrhnout, protože vede až na drobné výjimky částí hřbitova bez hrobových míst.

Podle pravidel mediace měl Dr. Špidla návrh projednat s vedením města a vrátit se s připomínkami, aby bylo možné věc připravit pro společné jednání. Vedení Prostějova však zásadně porušilo dohodu o průběhu mediace. Po odjezdu mediátora z Prostějova na tiskové konferenci rady města informovalo novináře o svém odmítavém stanovisku, aniž by blíže vysvětlilo důvody, a dokonce jim poskytlo i pracovní plánek, který nebyl určen ke zveřejnění. Je to neprofesionální přístup, který jde proti našemu společně deklarovanému záměru budovat konsenzus a vyhnout se jednostranným prohlášením.

S pozdravem,

Tomáš Jelínek