Nalezen náhrobek významného židovského podnikatele Jakoba Schreibera

foto náhrobku (pořízeno v zimních měsících)

Desítky let ležel na pozemku v chatové oblasti v Plumlově velký opracovaný kámen s hebejským nápisem na boční straně. Až letos v zimě se podařilo díky spolupráci spolku Hanácký Jeruzalém, projektu Bejt Olam a majitele tohoto pozemku rozklíčovat, o jak vzácný kámen se ve skutečnosti jedná.

„Zde je pohřben bohatý, ctihodný a vlivný muž Jakob Schreiber, který zemřel 14. Tevetu 5636“. Tedy v roce 1876.

„Jakob Schreiber pocházel z obce Krásno. Stejně jako jeho tchán, kterým byl prostějovský podnikatel a mecenáš Veith Ehrenstamm, pečoval o náboženský život židovské obce v Krásnu a Valašském Meziříčí.  Jakob Schreiber měl za manželku Ehrenstammovou dceru Marii. Stal se po svém tchánovi nájemcem v lihovaru v Krásnu. Podnik jim prosperoval a Schreiberovi tak patřili k dobře zaopatřeným rodinám, které podporovaly výstavbu synagogy ve Valašském Meziříčí. Jak Jakob, tak Marie byli pohřbeni na starém židovském hřbitově v Prostějově hned u hrobu Ehrenstamma,“ popisuje Tomáš Jelínek z projektu Bejt Olam, který se snaží v rámci Česka o navracení ztracených židovských náhrobků na jejich původní židovské hřbitovy. Právě jemu se podařilo identifikovat z historické fotografie původní atypický hrob Jakoba a Marie na starém židovském hřbitově.

„Se současným majitelem pozemku, na němž se náhrobní kameny nacházejí, jsme v kontaktu. Zareagoval velmi vstřícně a bude s námi spolupracovat při vyzdvižení a převozu kamenů. To však bude logisticky poměrně náročná akce, protože kameny dle mého odhadu mohu vážit kolem jedné tuny a bude třeba obstarat jeřáb a menší nákladní vozidlo. Následně, se souhlasem majitele nového židovského hřbitova, kterým je Federace židovských obcí ČR, kámen převezeme na nový židovský hřbitov v Prostějově, kde jsou prozatím uloženy ostatní nalezené náhrobky ze starého hřbitova. Tento plumlovský nález je však svou velikostí a objemem asi do jisté míry unikátem,“ pokračuje předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Další fragmenty náhrobních kamenů ze starého židovského hřbitova v Prostějově se nově našly také v Žešově.

fragmenty náhrobků ze Žešova

„V tomto případě jde o majitele objektu, který již v minulosti nalezl při stavebních pracích ve své nemovitosti v Žešově náhrobky ze starého židovského hřbitova a odevzdal je nadaci Kolel Damesek Eliezer. Náhrobky jsou uloženy na novém židovském hřbitově v Prostějově, nově k nim teď přibylo těchto 6 fragmentů ze Žešova. Kameny budou muset projít restaurátorskými opravami a poté by měly být umístěny zpět tam, kam patří. Tedy na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova. Osobně jsem velmi potěšen, že existují lidé, pro které náprava křivd spáchaných v minulosti není prázdným pojmem. Chci znovu poděkovat majiteli pozemku za mimořádně vstřícné jednání a svému příteli Pavlu Sekaninovi za pomoc při lokalizaci nálezu v Plumlově a následném jednání. Jsem zároveň přesvědčen, že s postupným navracením do běžného života po koronavirové epidemii se vrátíme i k jednání o rehabilitaci tohoto posvátného místa,“ uzavřel Šmucr.

zdroj: MFdnes a Jana Gáborová