Náhrobek rabína Horowitze bude z ušlechtilého kamene

detail původního náhrobku rabína Horowitze obestavěného hřbitovní zdí – výřez fota: Židovské muzeum Praha

Spolek Hanácký Jeruzalém požádal město Prostějov o souhlas s umístěním náhrobku rabína Horowitze na starém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici. Plastovou repliku, která zde byla od roku 2013, zničili mladiství vandalové v roce 2017 a dnes Horowitzův hrob připomíná už jen kovový rám.

„O záměru vyrobit na základě dobových dokumentů nový náhrobek rabína Horowitze informoval primátora Františka Juru a náměstka Jiřího Rozehnala zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. Nadace, která s městem jedná o rehabilitaci starého židovského hřbitova, bude zároveň investorem výroby a instalace náhrobku,“ objasňuje předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr s tím, že spolek nabídl městu Prostějovu i nadaci, že se ujme vyřizování potřebných dokumentů a souhlasu památkářů.

„Náhrobek bude zhotoven z tradičního bílého kamene. Půjde o jednoduchou kamennou stélu ve tvaru původního náhrobku s tesaným nápisem odpovídajícím původnímu historickému textu. Stéla bude zapuštěna 55 centimetrů do země, její výška nad zemí bude 1 metr a 40 centimetrů,“ říká Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer a pokračuje: „Kámen by měl důstojně připomenout místo posledního odpočinku významného prostějovského rabína a zároveň vzbudit v kolemjdoucích zájem o historii této lokality“.

Před samotným osazením nového náhrobku budou odstraněny zbytky kovového rámu, který držel předchozí desku.

„Nedávno jsme obdrželi vyjádření oddělení památkové péče prostějovského magistrátu, které s umístěním náhrobku na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova souhlasí. O tomto stanovisku jsme informovali dopisem město Prostějov. Věříme, že jako vlastník hřbitova vyjde snaze o umístění náhrobku vstříc,“ uzavírá Šmucr.

Nový náhrobek rabína Horowitze by mohl být na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova umístěn ještě do listopadu letošního roku, kdy si připomeneme 203. výročí úmrtí tohoto prostějovského rabína.

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

Cvi Jehošua Horowitz:

Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho potomků.

V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1783 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech 1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči. Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentské ulici. V roce 2013 byla na místě jeho hrobu instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku.

Tomáš Jelínek, nadace Kolel Damesek Eliezer