Na starém hřbitově i na barokních synagogách

v prostějovském Špalíčku na výstavě Barokní synagogy v českých zemích

S našimi čestnými členy Oferem Pelledem (synem Maxe Bleichfelda z Prostějova) a jeho ženou Tamar (oba přicestovali z Jeruzaléma. Po v dnešní době nezbytných testech se vydali k nám do „hanáckého Jeruzaléma“) jsme v pátek 31. 7. 2020 navštívili například starý židovský hřbitov v Prostějově, výstavu Barokní synagogy v českých zemích, která je k vidění v prostějovském Špalíčku, i stálou expozici Z prostějovského židovského ghetta instalovanou tamtéž.

Ze všeho nejdříve však Ofer s Tamar navštívili nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí, kde spočívají ostatky Oferových předků – rodiny Bleichfeldových. Bohužel, ne všichni. Mnozí skončili ve vyhlazovacích táborech…. Oferův otec Max uprchl a zapojil se do bojů proti nacistům v řadách britských jednotek v tehdejší Palestině.

Na starém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici jsme se podívali k náhrobku rabína Horowitze a k nedávno instalovanému informačnímu totemu s textem o historii i současnosti tohoto místa. „Jak pokračuje projekt rehabilitace hřbitova?„, zněla vcelku předvídatelná otázka. “ „V listopadu 2019 se zástupci města dohodli s nadací Kolel Damesek Eliezer na rehabilitaci hřbitova. Zároveň byl učiněn první krok, tedy instalace nového náhrobku rabína Horowitze zhotoveného dle dobových snímků. Toto zajistila nadace. Letos v květnu jsme umístili ze strany Lidické ulice informační tabuli o historii i současnosti hřbitova. To byla zase záležitost spolku Hanácký Jeruzalém. Teď bude potřeba přesunout parkoviště. To zde ale stejně oficiálně neexistuje. A chodníky přesunout mimo plochu hřbitova. To už bude záležet na městu Prostějov. Bude nutné zpracovat projekt přesunu chodníků i parkovací plochy,“ vysvětluji…

Pak se přesouváme do Špalíčku na výstavu Barokní synagogy v českých zemích. „Nádherné“, říká Ofer – tolik synagog se v ČR podařilo opravit? Ty všechny se dají navštívit?“, klade spíše řečnickou otázku. „Rabín Goldschmied, o něm mluvil často můj otec,“ dodává v části věnované čistě Prostějovu. A fotografuje si panel věnovaný tomuto oblíbenému prostějovskému rabínovi s informacemi o jeho životě, fotografiemi z jeho pohřbu i místem posledního odpočinku, kterým je nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí.

Procházíme i stálou expozici věnovanou židovské historii Prostějova. Jeden z exponátů zde – váza – pochází z hrobu Leopolda Ehrenstamma, mimochodem se tím opět dostáváme na starý židovský hřbitov, protože váza pochází právě odsud. „Jo Ehrenstammovi, po těch tu zůstalo v Prostějově dodnes mnohem víc. Třeba jeho nadační dům, kde dnes sídlí odbor dopravy prostějovského magistrátu, nebo hned sousední dům vedle budovy muzea ve Špalíčku, kde je teď zrovna k vidění výstava o synagogách. Teda vlastně Ehrenstammův dům v Uprkově ulici 20 : Dnes je díky novým majitelům krásně zrekonstruovaný. Dá se sem zajít na vynikající oběd do restaurace 4Stories nebo na kafe do Forhausu ve dvorním traktu. Taky se zachovala část továrny Ehrenstammových na Újezdě. A hlavně, Veith (Feith) Ehrenstamm byl jedním ze zakladatelů oděvní tradice v Prostějově,“ dodávám.

Tak Ofere a Tamar pěkný pobyt v ČR!

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém