Na prostějovské radnici proběhlo jednání o starém židovském hřbitově

nová vizualizace úprav kulturní památky starého židovského hřbitova

Dnešní (14. 11. 2019) jednání představitelů statutárního města Prostějova, Federace židovských obcí, nadace Kolel Damesek Eliezer a prostějovského spolku pro židovské kulturní dědictví Hanácký Jeruzalém navazuje na dohody z prosince 2017.

Tehdejší jednání deklarovalo společný úmysl učinit symbolické gesto, které by respektovalo přístup židovské komunity k problematice hřbitovů, uctilo památku významných obyvatel města Prostějova, naložilo správně s kulturní památkou, respektovalo zájmy města a jeho obyvatel.

V prosinci 2017 byl potvrzen společný zájem na důstojné úpravě a pietním přístupu k prostoru kulturní památky starého židovského hřbitova nacházejícího se v sousedství Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Bylo konstatováno, že všechny strany jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy mohou mít vliv na současný provoz školy, proto je možné uvažovat o úpravách v širším urbanistickém kontextu.

Ing. Arch. Richard Sidej z architektonického studia znamení čtyř – architekti s.r.o. vypracoval pro nadaci Kolel Damesek Eliezer architektonický návrh úpravy plochy kulturní památky starého židovského hřbitova a jeho blízkého okolí, který byl dnes představen představitelům města Prostějova. Navržené řešení splňuje požadavky složek Integrovaného záchranného systému k přístupu ke škole a projekt tak přispěje rovněž ke splnění současných podmínek na bezpečnost přístupových cest. Navržené řešení širšího okolí kulturní památky zmodernizuje pěší komunikace, zvýší komfort odpočinkových zón a umožní rodičům přivést děti přímo ke vchodu školy. Úprava plochy kulturní památky starého židovského hřbitova respektuje náboženské principy židovské komunity a svým provedením se stane důležitým příspěvkem pro posílení turistického ruchu v Prostějově jako města s bohatou židovskou historií.

Strany se dnes shodly, že s ohledem na majetkové vztahy, by mělo být investorem město Prostějov jako vlastník všech pozemků. Investor nechá dle architektonického návrhu Ing. Arch. Sideje zpracovat prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu. Nadace Kolel Damesek Eliezer již dříve veřejně deklarovala, že bude financovat práce, které souvisí s plochou starého židovského hřbitova. Výše a další podmínky poskytnutí daru městu ze strany nadace budou projednány podle konkrétního projektu. Všechny strany dnes ujednaly, že budou postupovat společně, aby mohl být projekt zahájen po nezbytných projednáních v orgánech Statutárního města Prostějova počátkem příštího roku.

Strany se shodly, že plocha kulturní památky starého židovského hřbitova má být již v této chvíli alespoň provizorně označena, aby bylo zřejmé, že je zde místo posledního odpočinku přibližně dvou tisíc prostějovských obyvatel, které vyžaduje respekt. Veřejnost bude informována, že v této oblasti nadále platí rozhodnutí města z roku 2016 o zákazu venčení psů.

Dále se budou strany společně snažit, aby byl projekt mezinárodně vnímán jako příklad dobré praxe při nápravě křivd z období holokaustu a podpořil tak dobré jméno statutárního města Prostějova a České republiky.

  • Mgr. František Jura, primátor Statutárního města Prostějova, v. r.
  • Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, v. r.
  • Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r.
  • Ing. Petr Papoušek, předseda FŽO České republiky, v. r.
  • Ing. Tomáš Jelínek, Ph. D, nadace Kolel Damesek Eliezer, v. r.
  • Ing. Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém, v. r.

O jednání informovala celá řada médií, například:

Česká televize

Český rozhlas

Olomoucká drbna

Prostějovské novinky

Prostějovský deník (elektronická verze)

Deník Právo (tištěná verze):

Právo 16. 11. 2019

Prostějovský Deník (tištěná verze):

Prostějovský Deník 16. 11. 2019 – str.1
Prostějovský Deník 16. 11. 2019 – str. 2

MFDnes (tištěná verze):

MFDnes 15. 11. 2019