Modely, přednášky, péče o židovský hřbitov

Představujeme člena spolku Hanácký Jeruzalém Jana Láznu: Jan Lázna je veřejnosti znám nejen jako pedagog, ale velkému zájmu se těší i jeho činnost modelářská. Už léta se věnuje papírové modelařině a posledních několik let se věnuje práci na papírovém modelu někdejšího židovského ghetta. Jeho práce byly součástí několika výstav. Je také jedním ze správců nového židovského hřbitova v Prostějově.

Jak pokračuje práce na modelu a kde berete podklady?

Momentálně mám ve stavbě modelu přestávku, model je vystaven v kostele Československé církve husitské a nemohu zatím navazovat, ale brzy jej zase dostanu zpět a navážu konkrétně domem Veitha Ehrensatmma. Jako podklady mi slouží moje sbírka asi čtyř set fotografií a grafik z bývalého ghetta, doplněné o moje vzpomínky, kdy jsem v dětství poznal uličky velmi dobře, protože v nich bydlelo několik spolužáků a kamarádů, se kterými jsme si zde hrávali.

Další Vaší činností v rámci spolku Hanácký Jeruzalém je činnost přednášková. Kterým tématům se hlavně věnujete?

Zajímá mě regionální historie, jejíž součástí je mimo historie šlechtických majitelů města i historie židovské komunity ve městě. Kromě virtuální procházky židovskými uličkami jsem se věnoval i historii oděvních továren v Prostějově, jak nežidovských, tak i židovských majitelů, kterých jsem našel a zdokumentoval ve městě více než stovku. Posledním zpracovaným tématem je heraldika v Prostějově a domovních znamení domů na dvou hlavních prostějovských náměstích.

V současné době pracujete zároveň jako správce nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí. V čem Vaše práce spočívá?

Vzhledem k tomu, že nový židovský hřbitov je i častým cílem návštěvníků města, je zapotřebí udržet hřbitov v takové stavu, aby byly cesty mezi náhrobky přístupné, a samotné náhrobky čitelné. Na hrobech je za ty desítky let jeho existence porost břečťanu a psího vína, který stačí během vegetačního období zcela pohltit náhrobky. Musí se tedy zajistit stálé udržování jeho porostu a porostu trávy v takovém stavu, aby se mohli návštěvníci hřbitova na jeho ploše bezpečně pohybovat, a všechny náhrobky byly čitelné.

I když pořádám pravidelné brigády, uvítám i pomoc dobrovolníků. Inspiraci si beru z jiných měst Čech a Moravy, kde tento model péče o židovské hřbitovy úspěšně funguje.

V letošním roce byla drobná údržba hřbitova, zejména sečení trávy, vystříhávání břečťanů, likvidace přerostlé plevele apod. podpořena i dotací poskytnutou Statutárním městem Prostějovem, za což touto cestou děkuji.

-jg-