Mezinárodní soutěž na rekonstrukci Muzea ghetta Terezín zná svých 5 finalistů

porota hodnotila náměty 22 ateliérů

Do mezinárodního soutěžního dialogu se přihlásilo 22 atelierů z České republiky i dalších evropských zemí, například z Itálie či Polska. Porota se shodla, že kvalita zaslaných profesních přístupu k řešení rekonstrukce Muzea ghetta byla na nejvyšší úrovni, a po náročném vyhodnocení vybrala 5 týmů, které kritéria soutěže s ohledem na zadání a specifika citlivého tématu Muzea ghetta Terezín naplňovaly nejlépe.

Porotě předsedá Ondřej Synek, spoluzakladatel úspěšného architektonického ateliéru re:architekti. Místopředsedkyní poroty je Ivana Rapavá, vedoucí historického oddělení Památníku Terezín. Spolu s nimi zasedli v porotě architektka Markéta Bromová a architekti Petr Hájek a Jiří Bíza. Dalšími členy jsou Pavel Hynčica, zastupující Ministerstvo kultury ČR, a za Památník Terezín Stanislav Krejný, Petra Husáková a Tomáš Rieger.

Rozhodnutí uspořádat mezinárodní soutěžní dialog posvětila Česká komora architektů a Ministerstvo kultury České republiky. Ověřenou formu soutěže, soutěžní dialog, využilo Ministerstvo kultury již v několika velkých investicích; především v případě nových depozitářů Národní galerie Praha nebo v případě chystané rekonstrukce Veletržního paláce. Na základě těchto zkušeností se Památník Terezín za podpory Ministerstva kultury rozhodl vyhlásit soutěž o návrh, a to pod vedením renomovaného organizátora soutěží v České republice: týmem CCEA MOBA.

Do další fáze soutěžního dialogu postoupilo následujících pět týmů (v abecedním pořadí), které budou pro Muzeum ghetta Terezín zpracovávat každý svůj návrh:

S vítězem bude podepsaná smlouva na kompletní architektonické služby včetně autorského dozoru. Záměrem je rekonstrukce celého muzea, aby byly všechny prostory využity účelně. Nová expozice by měla sloužit na 15-20 let a, jak zmínila místopředsedkyně poroty Ivana Rapavá, měla by pojmout zhruba čtyřnásobný počet návštěvníků, než na který byla před zhruba třiceti lety dimenzována. Počítá se s využitím doposud nepoužívaných prostor. Památník Terezín, zadavatel soutěže, považuje za stěžejní vytvořit moderní expozici s komfortním zázemím, které bude odpovídat současným trendům. Přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii.

zdroj: Mgr. Ladislav Lada, Památník Terezín

Informace k soutěži najdete na stránkách:

https://www.pamatnik-terezin.cz/

https://cceamoba.cz/souteze/ter