Lipník inspirací pro Prostějov

fotografie památníku v Lipníku nad Bečvou, zdroj: facebook Federace Židovských obcí ČR

27. 1. 2019, v Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, odhalili v Lipníku nad Bečvou památník 164 obětem šoa z tohoto města. Památník stojí u tamního rehabilitovaného starého židovského hřbitova.

Projev, který pronesl při odhalení památníku ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, ale především samotný počin města Lipník nad Bečvou, je velmi inspirativní zejména pro Prostějov:

Vážený pane starosto, dámy a pánové, vážení přítomní,

dovolte mi pozdravit vaše shromáždění a připojit se ke vzpomínce na vaše spoluobčany, Židy zavražděné v době okupace nacistickým Německem.

Česká republika se na mezinárodní úrovni opakovaně zavázala připomínat oběti nacistické genocidy a chránit jejich kulturní dědictví. Ve srovnání s jinými místy je nápadná ochota města Lipníka těmto závazkům dostát, aniž by k tomu muselo být nuceno tlakem zvenčí. Dokladem může být rehabilitace židovského hřbitova i dnes odhalovaný památník. Nevím, co je příčinou tohoto osvíceného postoje. Snad je to vzpomínka na dobu, kdy Židé žili mezi ostatními obyvateli, nebyli uzavřeni v ghettu a po staletí se podíleli na rozvoji města.

Muži, ženy a děti, které si dnes připomínáme, byli zahubeni a nedostalo se jim ani řádného pohřbu. Věřím, že tento památník alespoň pomůže tomu, aby jejich jména nebyla zapomenuta. Pro nás žijící a pro naše potomky by měl být připomínkou, k jaké tragédii může vést ničím nepodložená nenávist. Výzvou, abychom čelili pokusům rozdělovat společnost a obracet hněv proti jakékoli skupině, jak to dělají demagogové, kteří jinak nemají co nabídnout. Zkušenost nacistického Německa, kterému diskriminace a poté vražda šesti milionů Židů nepřinesla velikost, ale porážku a hanbu, by měla být dostatečným varováním.

jg-